Beslut: Anton Johansson stängs av fem matcher

27 oktober 2020 15:45

Vita Hästens Anton Johansson stängs av fem matcher efter en "checking to the head" i matchen mot MODO.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Modo Hockey och HC Vita Hästen, HockeyAllsvenskan, 23 oktober 2020 åläggs Anton Johansson, HC Vita Hästen, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

1 Avstängning fr.o.m. den 23 oktober 2020 t.o.m. 6 november 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 571 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Anton Johansson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: # 33 Max Tjernström i MODO avlossar ett skott i slottet. När han skjutit kommer #80 Anton Johansson i Hästen och tacklar Max sent och träffar huvudet från blindside.

Anton Johansson har uppgett följande. Min åsikt i situationen var att träffa Max med en låg tackling men tyvärr så kommer jag in fel i situationen och träffar han väldigt olyckligt. i och med att tacklingen sker i skottögonblicket så blir det" svårtajmat" för mig men jag har självklart ansvaret att göra en regelrätt tackling. Jag skulle aldrig ha avsikt att skada någon. Som tur är gick det bra med Max, då han spelade bytet efter.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Anton Johansson gjort sig skyldig till checking to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker från blind side och mot en spelare som är i en sårbar position

– Tacklingen är vårdslös

– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.