Beslut: Léon Lerebäck stängs av tre matcher

5 januari 2021 15:05

Timrås Léon Lerebäck stängs av tre matcher för att anmälts för "kneeing" i matchen mot MODO.


BESLUT

Efter match mellan Modo Hockey och Timrå IK, HockeyAllsvenskan, 2021-01-03, åläggs Leon Lerebäck, Timrå IK, följande straff för kneeing:

1 Avstängning från Timrås tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Leon Lerebäck.

Anmälan: 04.10 in i första perioden utdelar Timrås #36 Leon Lerebäck en tackling mot Modos #7 Tobias Åhström. Tacklingen träffar knä mot knä i hög fart vilket gör den våldsam. Åhström tvingas utgå från matchen.

Leon Lerebäck: Jag upplever att jag hamnar lite sent in i situationen och han (Tobias Åhström) hoppar undan i sista stund och det träffar olyckligt knä mot knä. Men jag upplever inte att jag gör en utåtgående rörelse i situationen.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Leon Lerebäck gjort sig skyldig till kneeing som bedöms som våldsam. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Leon Lerebäck nu ådöms bestäms till Timrås nästföljande tre matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Tacklingen medför hög skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.