Beslut: Kim Rosdahl stängs av tre matcher

13 mars 2020 15:25

Kim Rosdahl, MODO, stängs av tre matcher för en "kicking a player" i matchen mot Björklöven.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan IF Björklöven och Modo Hockey, HockeyAllsvenskan finalen, 2020-03-10, åläggs Kim Rosdahl, Modo Hockey, följande straff för kicking a player:

Avstängning fr.o.m. den 11 mars 2020 t.o.m. 16 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 5 625 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher, inklusive den automatiska match som följer vid ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Kim Rosdahl samt en filmsekvens från händelsen. Anmälan: Vid ca 5 min i andra perioden sparkar / stampar Modos 29 Kim Rosdahl, Björklövens Brian Cooper som bifogad video visar.

Kim Rosdahl: I situationen efter en närkamp upplever jag att mitt högra ben hålls fast när jag vänt mig om och jag försöker ta mig därifrån. Jag tappar sedan balansen och försöker instinktivt återfå den. Olyckligtvis träffar min skridsko spelaren som ligger ner, vilket jag då inte uppfattar när jag är frånvänd från situationen. Jag är glad att spelaren inte skadade sig i den olyckliga situationen. Jag tycker att det bekräftas av länken till videon jag skickar in, där man kan se att han håller i mitt högra ben och att hans högra skridsko trycker undan mitt vänstra stödjeben så jag då tappar balansen och rent instinktivt försöker återfå min balans.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan och det är utrett att Kim Rosdahl har sparkat en motspelare. Kim Rosdahl har ett stort ansvar i den uppkomna situationen att undvika att sätta ner skridskon på det sätt som sker. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher, inklusive den avstängning som automatiskt följer vid ett match penalty. Kim Rosdahl ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden beaktat följande faktor:

Förseelsen föranleder stor skaderisk

SITUATIONEN