Beslut: Per Svensson stängs av tre matcher

27 januari 2021 14:45

Timrås Per Svensson stängs av tre matcher för en "kneeing" i matchen mot Tingsryd.


BESLUT

Efter match mellan Tingsryds AIF - Timrå IK, HockeyAllsvenskan, den 22 januari 2021, åläggs Per Svensson, Timrå IK, följande straff för knätackling (kneeing):

1 Avstängning från Timrå IK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 4 375 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Per Svensson samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 5:53 in i första perioden ska Timrås spelare Per Svensson tackla Tingsryds spelare nummer 12 Sebastian Åkesson. Per missar att tackla med sin kropp och istället för Per fram sitt ben som träffar Sebastians ben. Vi bedömer tacklingen som våldsam och hög skaderisk.

Spelaren har genom Kent Norberg uppgett följande. Vi anser att detta är en perfekt höfttackling och har ingen som helst förståelse för anmälan. Se videon. Killen som blev tacklad av Per spelade resten av matchen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Per Svensson gjort sig skyldig till en bentackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga. coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Timrå IK:s tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är grovt vårdslös
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50.