Gästkrönika: "Högt ställda förväntningar"

11 juli 2019 09:00

Varje vecka publiceras en gästkrönika. Den här gången skriver Christoffer Holm, domare i HockeyAllsvenskan, om fyrdomarsystemet i ligan, hur det kommer fungera, vad det innebär, implementeringen och framtiden.


Under våren tog HockeyAllsvenskan beslutet att införa fyrdomarsystem till nästa säsong.

Beslutet innebär att från och med kommande säsong kommer vi vara två huvuddomare och två linjedomare på isen varje match. Ett beslut som jag tycker är ett steg i helt rätt riktning och visar att ligan lyssnar på fansen, lagen och oss domare.

HockeyAllsvenskan har kontinuerligt utvecklats och den kvalitet som finns i Sveriges näst högsta liga idag imponerar inte bara på oss svenskar, utan även på domarkollegor som jag har träffat runt om i världen de senaste åren.

Nästan alla har sagt samma sak:

Hur kan ni döma med bara tre domare i en så pass bra liga?

Svaret på den fråga är att det har funnits en hög acceptans för att vi inte kan se allt i kombination med att vi har extremt duktiga linjedomare som hjälper oss huvuddomare på isen.

För att ni ska få en förståelse om hur vi kommer arbeta nästa säsong ska jag kort beskriva det mest grundläggande i ett fyrdomarsystem.

Huvuddomarna i ett fyrdomarsystem är placerade på varsin planhalva, diagonalt mot varandra. Om spelet är etablerat i Lag A:s förvarszon så är det domaren i samma zon (vi kallar honom R1) som har ansvaret för spelarna precis framför målburen och i slottet. Den andra huvuddomaren (R2) ska placera sig utanför Lag A:s blålinje och ska i grunden ansvara för ytorna som R1 inte tittar på.

När spelet sedan vänder så backar R2 med spelet ned till Lag A:s anfallszon, R2 ansvarar nu för området där pucken är. R1 ansvarar för spelare som är kvar i Lag A:s försvarszon och icke puckförande spelare som följer med i anfallet. När spelet är etablerat fokuserar R2 på spelarna framför målburen, precis som R1 gjorde på den andra planhalvan, och R1 fokuserar på områdena där R2 inte tittar.

Detta betyder att båda domarna nästa aldrig tittar på samma situation, eftersom syftet är att domarna tillsammans ska täcka av så stor del av planen som möjligt. Att arbeta på det här sättet ställer höga krav på samspel och kommunikation mellan domarna.

Förväntningarna på ett fyrdomarsystem är så klart högt ställda och målsättningen måste alltid vara att ligga så nära ett perfekt resultat som möjligt.

Det vi däremot kan vara säkra på är att, under en hel säsong, kommer misstag begås. Vi kommer fortfarande hamna i vägen ibland och vi kommer fortfarande uppfatta vissa situationer felaktigt, men det kommer bli vid betydligt färre tillfällen än tidigare. Det viktiga är att vi aldrig sluta analysera varför det blir fel och hur vi ska agera för att det ska bli rätt nästa gång.

SHL har använt sig utav fyrdomarsystem i över tio år och lär sig fortfarande nya saker.

SHL kommer självklart stötta HockeyAllsvenskan för att snabbare hitta rätt väg framåt men vi måste vara medvetna om att det är ett helt nytt arbetssätt som ska implementeras. Vi kan inte förvänta oss att övergången från tredomarsystem till fyrdomarsystem kommer gå smärtfritt. Vi kommer förmodligen kliva på en och annan mina innan samspelet fungerar fullt ut och vi kommer säkerligen hamna i situationer som vi kunnat hantera annorlunda. Men den erfarenhetsbanken vi bygger upp under åren kommer leda till att domarna, precis som spelarna, utvecklas och blir bättre och bättre.

Vi är på väg i helt rätt riktning och jag är övertygad om att det här är rätt väg framåt för att utveckla både HockeyAllsvenskan och svenska domare.

Christoffer Holm
Domare HockeyAllsvenskan