Beslut: Kevin Karlsson stängs av två matcher

29 mars 2022 15:45

Kevin Karlsson i Troja stängs av två matcher för en "charging" i matchen mot Södertälje.


BESLUT

Efter match mellan Södertälje SK - IF Troja-Ljungby, Play Out HockeyAllsvenskan, den 27 mars 2022, åläggs Kevin Karlsson, IF Troja-Ljungby, följande straff för Charging.

Avstängning från IF Troja-Ljungby två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Kevin Karlsson samt en filmsekvens av händelsen och ett foto.

Anmälan: Med 5:20 kvar på klockan i 2:a perioden driver Södertäljes nr 23 pucken i mittzon. Mellan röd och blå linje kommer Trojas spelare Nr 90 Kevin Karlsson och sätter in en tackling på Södertäljes Nr 23 Albert Sjöberg. Tackling träffar direkt i huvudet. Kevin Karlsson anmäls för Illegal check to the head alternativt Charging

Kevin Karlsson: Tacklingen jag ger Sjöberg är inte en direkt kraft mot huvudet. Sjöberg åker ansvarslöst med blicken ner i isen när jag åker in för att tackla honom, Precis innan jag får kontakt med Sjöberg sträcker han sig efter pucken vilket gör att hans huvud kommer i en lägre punkt. Vid kontakt med honom träffar jag honom i bröstet. Jag anser att det är en självklar nord-syd tackling. Om tacklingen hade varit vårdslös från min sida så hade kollisionen enbart varit i huvudet och Sjöberg hade garanterat inte spelat vidare. Nu spelade han vidare vilket tyder på at kraften från tacklingen inte går direkt mot huvudet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen går inte att se om tacklingens huvudsakliga kraft tog mot huvudet. Kevin Karlsson kan därför inte åläggas ansvar för Illegal check to the head. När det gäller frågan om Charging gör nämnden följande bedömning. Tacklingen utdelades visserligen ”nord-syd” på en tacklingsbar spelare. Tacklingen utdelas dock med fart och stor kraft som är så försvårande att den ska leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till IF Troja-Ljungbys två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– onödig, respektlös och medför skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.