Beslut: Daniel Rahimi stängs av två matcher

27 oktober 2020 15:50

Björklövens Daniel Rahimi stängs av två matcher för en "slashing" i matchen mot Södertälje.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, den 25 oktober 2020, åläggs Daniel Rahimi, IF Björklöven, följande straff för slashing:

1 Avstängning fr.o.m. den 26 oktober 2020 t.o.m. den 30 oktober 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 6 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Daniel Rahimi och en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Efter ca 16 minuter in i den första perioden uppstår en situation som slutar med att Björklövens nr 48, Daniel Rahimi, slår upp klubban med kraft mellan bena på Södertäljes nr 80, Ludvig Blomstrand. Situationen uppfattades aldrig på isen och ingen utvisning utdömdes. Videoklipp över situationen finns tillgänglig. Detta ska enligt regel 61 bedömas som vårdslöst och därmed innebära MP för slashing alternativt bedömas enligt regel 62 spearing.

Daniel Rahimi har uppgett följande. På väg ifrån en närkamp så vill jag sänka farten på motståndaren, genom att haka honom. Då min blick och fokus är riktat mot spelet högre upp i banan så uppfattar jag inte att Södertäljespelaren kommer emot mig. Jag upplever inte att min klubba har en kraftig uppåtgående rörelse, då jag snarare försöker haka honom. Om min klubba träffar på ett känsligt ställe så var det absolut inte min avsikt och jag är glad att skada ej uppstod.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Daniel Rahimi gjort sig skyldig till en slashing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 61.