Beslut: Eric Norin stängs av två matcher

21 januari 2022 13:50

Eric Norin i AIK stängs av två matcher för en "charging" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan AIK och Mora IK, HockeyAllsvenskan, den 19 januari 2022, åläggs Eric Norin, AIK, följande straff för Charging:

Avstängning från AIK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Eric Norin samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: När det återstår 6.18 av tredje perioden driver Mora nr 40 Anton Heikkinen in pucken i AIK:s försvarszon och skjuter ett skott mot AIK:s mål. Pucken går utanför och Heikkinen tar sin egen retur i nedre delen av långsidan när AIK:s nr 47 Eric Norin kort efter det att Heikkinen gjort sig av med pucken tacklar Heikkinen. Norins skridskor lyfter från isen och tacklar med kraft. Eric Norin anmäls för Charging.

Eric Norin har uppgett följande. Spelaren anser jag är tacklingsbar eftersom han har pucken och ser mig komma hela vägen. Jag slutar åka skridskor 2-3m innan jag tacklar och sätter armarna intill min kropp för att förbereda på en schysst tackling. Min känsla är att mina skridskor lyfter efter själva tacklingen och att det troligtvis är på grund av kraften samt att vi båda förflyttas längst med sargen och att vit spelare tappar balans vilket gör att jag kommer ”över” honom. Spelaren skadade sig inte utan spelade direkt efter. Tacklingen var hård men jag anser däremot att 5min plus matchstraff igår räcker som straff efter denna händelse.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Eric Norin gjort sig skyldig till charging som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till AIK:s två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Följande nyckelfaktorer beaktas.

– Skridskorna lättas från isen innan kroppskontakt initieras
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.