Beslut: Raphaël Lavoie får böter

25 februari 2021 16:30

Väsbys Raphaël Lavoie får böter för "illegal equipment" i matchen mot AIK.


BESLUT

Efter match mellan Väsby IK HK - AIK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-21, åläggs Raphael Lavoie, Väsby IK HK, följande straff för illegal equipment (felaktig skyddsutrustning):

Böter om 10 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, en filmsekvens från händelsen samt ett yttrande från Raphael Lavoie.

Anmälan: I matchen mellan Väsby och AIK spelar nummer 13 i Väsby Raphael Lavoie utan att bära halsskydd på ett korrekt sätt och därmed brutit mot regel 68 Illegal equipment.

Raphael Lavoie: Återigen hade jag halsskyddet på mig under matchen mot AIK men som tidigare har det också åkt ned under vissa sekvenser av matchen. Precis som det står i Svenska Ishockeyförbundets regelbok bar jag halsskyddet på avsatt sätt runt halsen. Precis som det också står i bedömningsdirektiven är halsskyddet ett mjukt skydd som kan åka ned ibland pga att ishockey är en fysisk sport. Vidare står det i bedömningsdirektiven att domaren ska bedöma om det finns en god intention att bära halsskyddet korrekt vilket en av domarna i matchen borde kunna intyga att jag haft. Han hade först påtalat vår lagkapten att halsskyddet hade åkt ned, jag åkte då fram till domaren och visade att det nu var "omknäppt" och frågade om det satt ok. Han svarade mig då "i dont care" och sedan fortsatte matchen.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till, inte bara att skyddsutrustningen bärs, utan dessutom att den bärs på ett korrekt sätt som uppfyller ändamålet med skyddsutrustningen. Av filmsekvensen framgår att Raphael Lavoies hals är mer eller mindre helt bar och att han alltså inte burit halsskydd på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden anser därför att han har gjort sig skyldig till illegal equipment (felaktig skyddsutrustning). Förseelsen bör leda till bestraffning i form av ett bötesstraff. Disciplinnämnden noterar att Raphael Lavoie både den 20 januari 2021 och den 10 februari 2021 ålades straff för samma typ av förseelse (se disciplinnämndens ärende nr D-SIF-011748 och D-SIF-011778). Det rör sig alltså om återfall. Detta leder till att bötesstraffet som nu döms ut är högre än vad som skulle ha dömts ut om det varit fråga om en förstagångsförseelse.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 68.7 i Svenska Ishockeyförbundets spelregler.