Beslut: Viktor Lodin stängs av fyra matcher

8 februari 2021 16:30

Timrås Viktor Lodin stängs av fyra matcher för en "elbowing" i matchen mot Björklöven.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven - Timrå IK, HockeyAllsvenskan, 6 februari 2021 åläggs Viktor Lodin, Timrå IK, följande straff för elbowing:

1 Avstängning från Timrå IK:s fyra (4) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 3750 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Viktor Lodin samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: I den andra perioden lägger Timrå ner pucken djupt i Björklövens zon. Björklövens spelare #74 åker ner på en förlupen puck. Han har syftet att starta ett uppspel. #74 slänger blicken bakåt och upptäcker att han forecheckas av Timrås #91. Han är medveten om att #91 kommer ner i en hög fart och #74 gör sig därför förbered på en tackling. Timrå spelaren kommer in med hög fart och utdelar en tackling. Tacklingen utförs på ett oaktsamt sätt då Timrås spelare väljer att sätta upp armbågen högt upp på #74. Tacklingen sker i hög fart och #91 väljer att utföra tacklingen på ett våldsamt sätt då han väljer att sätta upp armbågen högt upp på #74 #74 faller till isen och utgår för stunden och återkommer inte under andra perioden. #74 kommer tillbaka i period 3.

Viktor Lodin har, genom Kent Norberg, uppgett följande. Palmqvist är medveten om att jag är bakom honom, när han sen tar pucken så kryper han ihop och då träffar min armbåge honom olyckligt i bakhuvudet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Viktor Lodin gjort sig skyldig till en elbowing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning.

Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b).

Avstängningens längd bestäms till Timrå IK:s fyra nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker med relativt hög fart
– Den tacklande spelaren ser ryggen på motspelaren under hela situationen
– Förseelsen är obehärskad och vårdslös
– Stor skaderisk
– Det är fråga om återfall (se disciplinnämndens beslut den 5 januari 2021 i ärende nr D-SIF-011726), vilket i viss mån ska beaktas, trots att det rör sig om skilda förseelser.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.