Beslut: Ludwig Blomstrand stängs av tre matcher

27 januari 2021 14:45

Södertäljes Ludwig Blomstrand stängs av tre matcher för en "checking to the head" i matchen mot Björklöven.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven - Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, den 25 januari 2021, åläggs Ludwig Blomstrand, Södertälje SK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

1 Avstängning från Södertälje SK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 5 625 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut.

Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Ludwig Blomstrand samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Efter 18:09 i den tredje perioden, dumpar Björklövens nr 28 ner pucken i Södertäljes zon. Plant har en låg position när Blomstrand nr 80 fullföljer tacklingen som träffar i huvudet. Alternativ bestraffning är charging.

Spelaren har genom Mikael Samuelsson uppgett följande. Vi anser att denna tackling är och ska vara en del av ishockey som sport. Hårt men ärligt spel är det vi försöker utbilda i våran förening. Domaren (förvisso linjeman) som är ca 5 meter därifrån och tittar på tacklingen, skulle kunna välja att rapportera den till huvuddomarna men väljer att ej göra så. Utan detta kommer efter påtryckningar av Björklövenspelarna. Enligt oss så bör inte denna typ av spel hamna som ett ärende hos en disciplinnämnd.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Ludwig Blomstrand gjort sig skyldig till en huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga. coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Södertälje SK:s tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.