Gästkrönika: "Kraften kommer underifrån"

26 februari 2018 11:00

Varje vecka publiceras en gästkrönika. Den här gången skriver Torbjörn Olsson om sitt supporterarbete i Leksand, uppbyggnaden av supporterklubben, fansens betydelse, vikten av delaktighet och vad han vill se i framtiden.


Jag var initiativtagare till bildandet av supporterklubben Leksand Superstars 1995 och var verksam som klubbens ordförande under 20 år. Jag har även haft förmånen att arbeta med supporterverksamheten som min heltidsyssla då jag varit anställd som verksamhetsledare/VD under 11 års tid, 2004 -2015. Jag är fortfarande verksam inom supporterklubben då jag idag arbetar som timanställd och sitter som ledamot i styrelsen, men mitt huvuduppdrag har jag som konsultande VD/säljare i det bolag som till 100 % ägs av supporterklubben Leksand Superstars, som startades 2012 och vars uppdrag bland annat är att förädla och kommersialisera supporterklubbens varumärke inom reklam och sponsring samt souvenirer.

Leksand Superstars växte snabbt till en av Sveriges största supporterklubbar, och under säsongen 2016-2017 noterade vi strax över 3000 medlemmar, vilket länge har varit vårt mål att uppnå. Ganska tidigt upptäckte vi kraften kring supporterverksamheten, och såg möjligheterna till att bedriva en professionell verksamhet med anställd personal som motor i en bred organisation med många engagerade ideella krafter.

Min personliga inställning har hela tiden varit att det är en nödvändighet och också en av våra största styrkor att ha anställd personal för att hålla ihop verksamheten och se till att den ständigt utvecklas och växer. Det har gjort att vi kunnat hålla en kontinuitet i vårt målmedvetna arbete under alla år, där vanligtvis organisationer som uteslutande drivs genom ideella krafter är sårbara, och ofta förlorar sin kraft när de mest drivna personerna slutar.

Att vi som supporterklubb stått starka under alla år där det blåst rejält kring Leksands IF har till stor del varit helt avgörande för dess existens. Utan supportrarnas enorma passion och engagemang hade inte Leksands IF överlevt varken de sportsliga eller ekonomiska motgångar man genomgått. Vi har under alla år haft mycket goda relationer, vilket är en ömsesidig nödvändighet för att skapa en bra supporter- och läktarkultur. Jag har under mina år upplevt mycket och sett både bra och dåliga exempel på hur såväl relationer mellan supporterklubbar och dess moderföreningar fungerat, som hur beslut fattade av klubbarna och dess samarbetsorgan fått i det närmaste katastrofala följder för läktarkulturen.

Jag drivs av en övertygelse om att en stor del av landets hockeyklubbar skulle må mycket bättre genom stärkta relationer till sina supportrar och dess supporterorganisationer. Det finns många supporterklubbar som skulle kunna växa och ha möjligheten att bedriva sin verksamhet professionellt. Ett ökat samarbete mellan moderförening och supporterklubb skulle ge en fruktsam utveckling för alla parter. Inte minst skulle de olika ligorna behöva öppna upp sig och införliva supportrarna i utvecklingsarbetet för att skapa en bra och stark arenaupplevelse. Det finns massor av erfarenhet och kunskap bland oss supportrar som genom bristfällig dialog och ovilja helt förbises.

Genom att släppa in supportrarna och skapa delaktighet kommer också supporterklubbarnas arbete och ställning att stärkas vilket kommer skapa stora ekonomiska mervärden för moderklubbarna. Supportrarna ÄR och bör också ses som en av de viktigaste förutsättningarna och tillgångarna för att skapa en identitet kring en klubbs varumärke.

Jag törs sätta min heder på att Leksands IF till varje match, tack vare det arbete vi gjort med att skapa en hög och positiv stämning kring dess matcher, säljer minst 1000-1500 biljetter extra på sittplats, som är där för att uppleva stämningen på plats. Det innebär miljonintäkter. Till det finns också stora belopp i sänkta kostnader att utvinna. Då starka supporterklubbar med en seriös verksamhet kan bidra till att minska och förebygga problem som kan uppstå på läktarna och runt matcherna, där flertalet klubbar idag lägger miljonbelopp på säkerhetsorganisationer, ordningsvakter med mera.

Vi kan idag se att allt fler klubbar inom ishockeyn tar efter det på flera sätt goda exemplet inom fotbollen med tillsättande av så kallade SLO:er (Supporter Liaison Officer). Det är en slags supporterombudsman som är starkt rotad inom supporterverksamheten. Syftet är att skapa en tydlig och för supportrarna trovärdig kommunikationskanal mellan klubb och supportrar, öka medvetenheten om läktarkulturen hos klubbarna.

I mina ögon ska dock förekomsten av SLO:er egentligen inte behövas genom att klubbar och supporterklubbar kan öka samarbetet, då det kan skapas en naturlig integrering av supportrarna i klubbens verksamhet vilket gör att supporterklubbens ledare naturligt kommer att fungera som en SLO.

Det är hög tid att klubbarna börjar förstå nyttan med en seriös och välorganiserad supporterklubb och vad man tillsammans kan skapa för ett starkare arrangemang och varumärke.

Därför skulle jag vilja se ett initiativ från såväl SHL som HockeyAllsvenskan om att sätta igång ett projektarbete för att se hur man tillsamman kan stärka supporterklubbarna och få dem att integreras i klubbarnas och ligornas arbete.

Här är några punkter till en arbetsordning:

– En djupgående inventering av förhållanden och arbetssätt mellan supporterklubb, klubb och liga.

– Se över arenor och säkerhetsarbeten, identifiera hinder och möjligheter för att skapa goda förutsättningar för supportrarna att skapa inramning.

– Ge stöd och nycklar till såväl supporterklubbar, klubbar som liga för att öppna dörrar för fruktsamma samarbeten och goda kommunikationer.

– Ta fram idéer och förslag på samordningsvinster mellan organisationerna och dess verksamheter i såväl arbetssätt som tekniska system/lösningar.

Det här är vad jag vill uppnå med det arbetet:

– Att identifiera brister och möjligheter i arbetssätten och relationen mellan liga, medlemsklubbarna och dess supporterklubbar.

– Att skapa förutsättningar för supportrarna att organisera sig och växa samt samordna gemensamma frågor/intressen för såväl supporterklubbar, klubbar och liga.

– Att skapa en plattform för liga och klubbarnas arbete med att integrera supportrarna i verksamheten där de aktivt kan bidra till att stärka arenaupplevelsen för respektive klubb samt en positiv utveckling för ligan, främst publikt.

– Att öka publik-/besökarantal hos varje klubb samt ligans popularitet.

Jag tror på att kraften kommer underifrån!

Tack för att du tagit dig tid och jag hoppas att du som läsare funnit mina tankar kring detta ämne intressanta.

Tack för ordet!

Torbjörn Olsson
Initiativtagare till supporterklubben Leksand Superstars