Beslut: William Worge Kreü stängs av två matcher

12 februari 2021 15:45

Väsbys William Worge Kreü stängs av två matcher för en "checking to the head" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan Västerås IK - Väsby IK HK, HockeyAllsvenskan, den 10 februari 2021, åläggs William Worge Kreü, Väsby IK HK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning från Väsby IK HK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från William Worge Kreü samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Med 04.10 kvar av den andra perioden utdelar #14 i Väsby en tackling på Västerås #20. Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse och axeln träffar i huvudet.

William Worge Kreü har uppgett följande. ”Som jag ser situationen så ser han att jag kommer och jag går ut för att göra en nord och syd tackling. Tycker jag glider in i slutet för att minska kraften jag vill bara separera motståndaren mot pucken. Sen tar min axelkåpa högt på hans bröst men det beror på att jag är lång och han ser att jag kommer men förbereder sig inte på att jag ska tackla så jag tycker det är en regelrätt tackling och det tycker domarna också annars hade jag fått utvisning under matchen. Dom står väldigt bra till och ser situationen fullt ut.”

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att William Worge Kreü gjort sig skyldig till en huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Väsby IK HK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse
– Skaderisk
– Tacklingen sker utan större kraft

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.