Beslut: Johan Lorraine stängs av fem matcher

16 december 2020 15:30

Väsbys Johan Lorraine stängs av fem matcher för en "charging" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Väsby IK HK och Västerås IK, HockeyAllsvenskan, 2020-12-13, åläggs Johan Lorraine, Väsby IK HK, följande straff för charging:

1 Avstängning från Väsby IK HK:s fem (5) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. I dessa 5 matcher ingår den avstängning som automatiskt följer vid ett match penalty.

2 Böter om 4 888 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Johan Lorraine.

Anmälan: 5.48 in i första perioden tacklar Väsbys nummer 11 Johan Lorraine Västerås spelare nummer 63 Daniel Öhrn. Vi bedömer att kraften träffar i huvudet och ska bedömas som checking to the head alternativt charging. Lorraine kommer från blind side så Öhrn kan omöjligt ta emot och försvara sig från tacklingen. Vi bedömer att tacklingen är våldsam och obehärskad. Daniel Öhrn utgår och återkommer ej till matchen.

Johan Lorraine: Jag hade inget uppsåt att skada eller göra en ful tackling. Kontakten med örn är axel mot axel och jag hade inget uppsåt att sikta mot hans huvud och bedömer efter klippet som jag i efterhand har tittat på att jag inte träffar hans huvud.

Örn får en passning från min sida av isen och jag är framför honom. Min uppfattning är då att han ser mig i innan han får pucken eftersom han åker in mot mitten och jag är i en tydlig synlig vinkel framför honom i hans synfält. Örn får pucken mitt i slottet han vrider upp för att skjuta samtidigt som jag ska ge ut en tackling. Det är en olycklig situation och jag tar ansvar för min tackling. Det går väldigt snabbt på isen och i denna situation går allt väldigt fort. Min uppfattning är att han ser mig, men när han vrider sig om för att ta skott i samband med att jag redan kommer i fart mot honom så blir det olyckligt. jag hade aldrig uppsåt att skada honom eller siktat mot hans huvud.

Jag kommer att ta lärdom efter denna situation och vara försiktigare i liknande situationer på isen fram över. Mitt tidigare register tyder inte på att jag är en aggressiv/ful spelare, vilket jag vill upprätthålla. Direkt efter händelsen gick jag in till Örn för att kolla hur han mådde.

Disciplinnämnden: Efter att ha granskat filmsekvensen finner Disciplinnämnden att det inte med tillräcklig säkerhet, mot Johan Lorraines bestridande, går att säga att kraften i tacklingen träffade huvudet på motspelaren. Disciplinnämnden finner dock att tacklingen utdelades från blindside i ett läge där motspelaren var sårbar och oförmögen att försvara sig. Tacklingen medförde därför hög skaderisk. Mot denna bakgrund finner nämnden att Johan Lorraine gjort sig skyldig till en charging som är bestraffningsbar. Förseelsen bör leda till en avstängning motsvarande fem tävlingstillfällen i aktuell serie. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas från blindside.
– Tacklingen utdelades på en spelare som befann sig i en utsatt position.
– Tacklingen medför hög skaderisk.

När det gäller avstängningsbeslutets utformning finner nämnden skäl att särskilt lyfta fram följande. Det är på grund av Coronapandemin relativt vanligt att matcher flyttas. Detta leder till att det är svårt att förutse hur många matcher som ett lag spelar under en viss tid. Det är därför inte lämpligt att under rådande läge formulera avstängningsbeslut att gälla under viss tid. Nämnden har mot denna bakgrund funnit skäl att istället avgränsa den nu aktuella avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 14 kap. 6 § sjätte stycket p b). Denna bedömning gäller HockeyAllsvenskan som är en serie på elitnivå. I lägre serier och särskilt på nivåer där spelare deltar i flera olika lag/serier kan det finnas skäl att göra en annan bedömning.

För tydlighets skull inkluderar det antal matcher som följer av beslutet även den automatiska avstängning som följer av domarens beslut att ådöma spelaren ett match penalty.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten och 14 kap 6 § sjätte stycket p b. RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.