Beslut: Luke Green stängs av fem matcher

15 februari 2022 15:20

Luke Green i Västervik stängs av fem matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Tingsryd.


BESLUT

Efter match mellan Västerviks IK - Tingsryds AIF, HockeyAllsvenskan den 2022-02-12, åläggs Luke Green Västerviks IK , följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning från Västerås IK:s fem (5) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 13 513 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan från Situationsrummet, ett yttrande från Luke Green samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Drygt 9 minuter in i period 2 vinner Tingsryd#12 Åkesson pucken i egen zon och börjar driva framåt i banan. Åkesson är i samband med detta lätt upphakad bakifrån av en Västervikspelare. Samtidigt som Åkesson driver framåt och söker pucken med blicken kommer Västervik #77 Luke Green snett från sidan i hög fart och utan att gå mot puck sätter en hård tackling som träffar med axelkåpan i ansiktet på Åkesson som faller till isen. Luke Green anmäls för Illegal check to the head alternativt Charging.

Spelaren har uppgett följande. I have watched the video and can see that my hit is a shoulder in the player's head. My feeling is that Tingsryd's player keep an eye on me but lose the puck and get low. I do not have time to change my position and thats why the hit becomes so unlucky. I have my arm next to my body and both feet on the ice. I think the whole situation becomes no good when he changes his position. my intention is to hit his chest but when he’s get lower I hit his head. I do not agree that my speed is high. I come from still at the blue line and slide into the last meters. I'm not an ugly player and always play with respect but this situation is not only my fault. Could I skip the hit, yes probably I could do that. but I couldn’t know that he should change his position either

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Luke Green gjort sig skyldig till en huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Västerviks IK:s fem nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen kommer från sidan och med viss uppåtgående rörelse mot huvudet. Tacklingen träffar också huvudet
– Tacklingen sker med kraft
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.