Beslut: Lukas Wernblom stängs av fem matcher

29 december 2021 11:35

Lukas Wernblom i Mora stängs av fem matcher för en "crosschecking" i matchen mot MoDo.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK och MoDo Hockey, HockeyAllsvenskan 2021-12-27, åläggs Lukas Wernblom, Mora IK, följande straff för crosschecking:

1 Avstängning fr.o.m. den 28 december 2021 t.o.m. den 11 januari 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 10 638 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 5 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Lukas Wernblom.

Anmälan: Knappt 15 minuter in i andra perioden får MoDo nr 17 Woods en passning i sidled och avslutar på mål. Målvakten lämnar retur som Woods slår mot och Moras målvakt blockerar pucken. I samband med blockeringen fullföljer Mora nr 96 Lukas Wernblom med en cross-checking som träffar hårt i ansiktet på Woods som faller till isen.

Lukas Wernblom: Modospelaren slår på vår målvakt och jag tänker ta bort honom därifrån. Min rörelse börjar mot hans bröst. Men han gör en liknade rörelse så min vänstra hand får som en studs, på grund av att min handske kolliderar ovanpå hans handske. Därmed blir min rörelse mycket högre än vad den skulle blivit. Som ni ser så blir även mina armar böjda på grund av att vi stöter ihop handskarna. Men på grund av att vi stötte i handskarna minskar kraften och den tar inte hårt på spelaren. Som också visas eftersom han ställer sig upp direkt och spelar nästa byte.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Mot denna bakgrund finner nämnden att Lukas Wernblom gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som ska leda till en avstängning en tid som motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Crosscheckingen utdelas med stor kraft. Den är medveten onödig och respektlös
– Crosscheckingen medför skaderisk
– Det är fråga om återfall i samma typ av förseelse. Lukas Wernblom fälldes för crosschecking som utdelades under match den 5 februari 2021, se D-SIF-011767. Han fälldes dessutom för slashing efter match den 9 januari 2021, se D-SIF-011729.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.