Beslut: Luke Green stängs av en match

30 mars 2022 08:15

Luke Green i Västervik stängs av en match för en "physical abuse of officials" I matchen mot HV71.


BESLUT

Efter match mellan Västerviks IK - HV 71, Slutspel HockeyAllsvenskan, den 28 mars 2022 åläggs Luke Green, Västerviks IK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär (abuse of officials):

Avstängning från Västerviks IK:s nästföljande match (en match) i Slutspel i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Luke Green samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: I samband med en avblåsning med 18 sekunder kvar av första perioden har vi en avvaktande utvisning på en HV spelare. I frustration river Västervik nr 77 ner en HV spelare och ådöms 2 minuter holding. Linjeman går emellan och ska sära på spelarna, då trycker Västervik nr 77 sina händer mot hals/ansikte på linjedomaren. Linjedomaren tar tag i spelaren och åker iväg med honom för att försöka lugna ner honom och får bort honom från situationen. Han håller kvar sin hand och linjemannen trycker bort handen. Vår uppfattning är att spelaren under hela situationen är medveten om att det är en domare han trycker sina händer mot. Efter domarkonferens avvisas spelar och ådöms physical abuse. Vi anser förseelse faller under kategori 3. Tillfogar en domar fysik kontakt omedelbart efter en konfrontation.

Luke Green har uppgett följande. Linesman grabs me immediately after play with 56. As he grabs me I get hit in the head by 88. Instant reaction is to go after 88. The attempt to go after 88 is in no way directed at the official. When another player has you tied up on the ice the instant reaction is to grab their jersey to keep balance. Once I realize this is the linesman who has me tied up I immediately calm down and stop. Once I calm down I go to pick up my stick and skate away. I never have any intention to hit the linesman at any point during the play.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Luke Green gjort sig skyldig till abuse of officials. Enligt nämnden är Luke Green medveten om att det är linjemannen som tar tag i honom. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Luke Green ådömdes disciplinär bestraffning i disciplinnämndens beslut den 15 februari 2022. Det är nu fråga om återfall. Återfallet är dock av mindre betydelse för straffmätningen givet att det är fråga om olika typer av händelser. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara en match.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39