Beslut: Alex Hutchings stängs av två matcher

16 december 2020 15:30

Björklövens Alex Hutchings stängs av två matcher för en "slashing" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan IF Björklöven och Mora IK, HockeyAllsvenskan, 2020-12-14, åläggs Alex Hutchings, IF Björklöven, följande straff för slashing:

1 Avstängning från IF Björklövens två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. I dessa 2 matcher ingår den avstängning som automatiskt följer vid ett match penalty.

2 Böter om 5 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Alex Hutchings. Anmälan: Efter 19.42 i den andra perioden på väg in mot mål så slår Alex Hutchings upp sin klubba med kraft mellan benen på Moras nummer 71. Händelsen sker utanför spel med skaderisk. Alex Hutchings: As seen in the video I was cross checked in the back and was trying to engage in a typical every shift stick battle. The speed of my stick is very slow, and I had zero intentions in hitting him between his legs. As shown in the video my head isn’t even facing the Mora player. I hope he’s okay and that his injury is minimal.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen stöder uppgifterna i anmälan och nämnden finner det härav styrkt att Alex Hutchings gjort sig skyldig till en slashing på sätt som där anges. Förseelsen är bestraffningar och bör leda till en avstängning motsvarande två tävlingstillfällen i aktuell serie. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Förseelsen innebär skaderisk

När det gäller avstängningsbeslutets utformning finner nämnden skäl att särskilt lyfta fram följande. Det är på grund av Coronapandemin relativt vanligt att matcher flyttas. Detta leder till att det är svårt att förutse hur många matcher som ett lag spelar under en viss tid. Det är därför inte lämpligt att under rådande läge formulera avstängningsbeslut att gälla under viss tid. Nämnden har mot denna bakgrund funnit skäl att istället avgränsa den nu aktuella avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Denna bedömning gäller HockeyAllsvenskan som är en serie på elitnivå. I lägre serier och särskilt på nivåer där spelare deltar i flera olika lag/serier kan det finnas skäl att göra en annan bedömning.

För tydlighets skull inkluderar det antal matcher som följer av beslutet även den automatiska avstängning som följer av domarens beslut att ådöma spelaren ett match penalty.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten och 14 kap 6 § sjätte stycket p b. RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 61.