Beslut: Tobias Lindberg stängs av två matcher

25 februari 2021 16:30

Väsbys Tobias Lindberg stängs av två matcher för en "boarding" i matchen mot AIK.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Väsby IK HK - AIK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-21, åläggs Tobias Lindberg, Väsby IK HK, följande straff för boarding:

1 Avstängning från Väsby IK HK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. I dessa två matcher ingår den avstängning som automatiskt följer vid ett match penalty.

2 Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Tobias Lindberg samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 12:37 in i den tredje perioden i matchen mellan Väsby och AIK, AIKs spelare nummer 23 Fredric Weigel är puckförare och åker mot långsargen, Väsbys spelare nummer 15 Tobias Lindberg åker efter Weigel. Weigel spelar ifrån sig pucken och Lindberg sätter då in en tackling på Weigel. Weigel befinner sig en bit från sargen vilket gör tacklingen farlig. Vi bedömer tacklingen som våldsam med stor skaderisk.

Tobias Lindberg har uppgett följande. Jag har varit inne i ett byte med mycket offensiva lägen, aik lyckats ta pucken ifrån oss och jag ser att aik spelaren åker ut ur zonen med pucken. Jag åker efter spelaren och försöker stressa honom, då passar han iväg pucken och jag fortsätter min åkning mot honom för att fullfölja en tackling. Jag ger honom en vad jag anser som en liten knuff bakifrån och under spelets gång tänker inte på situationen något speciellt utan tycker att jag enbart har fullföljt en tackling. Då ser jag hur aik´s bås och spelare skriker och stormar emot mig, jag fick ta emot en våldsam slashing och lite så kallat gruff så då förstod jag att spelaren måste ha gjort sig illa efter tacklingen men jag har förstått att detta inte är fallet. För att dra en slutstats till situationen så anser jag att spelaren var puckförande precis innan min tackling och har då ett ansvar att vara beredd på att tacklas. Pratade även med honom efteråt och han verkade må bra och inte ha några skador vilket var en lättnad. Jag hade absolut ingen intention att skada spelaren i fråga och jag hoppas kunna vara ute på isen med mina lagkamrater snart igen. Tack.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Tobias Lindberg gjort sig skyldig till boarding på sätt som på sätt som påstås i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Tobias Lindberg nu ådöms bestäms till Väsbys nästföljande två matcher i HockeyAllsvenskan inklusive den automatiska avstängning som följer med ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Tacklingen är våldsam och obehärskad.
– Tacklingen utdelas på en spelare som befinner sig en bit från sargen vilket gör tacklingen farlig.
– Förseelsen medför skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 41.