Beslut: Max Krogdahl stängs av två matcher

29 januari 2023 13:35

Max Krogdahl i Västervik stängs av två matcher för en fighting i matchen mot Djurgården.


BESLUT

Efter match mellan Västerviks IK - Djurgårdens IF, HockeyAllsvenskan den 27 januari 2022 åläggs Max Krogdahl, Västerviks IK, följande straff för Fighting:

1 Avstängning fr.o.m. den 28 januari 2023 t.o.m. 1 februari. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 3 676 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Vid tidpunkten 54:36 utbryter ett slagsmål mellan Max Krogdahl i Västervik och David Blomgren i Djurgården. Krogdahl får ett överläge i slagsmålet där han lyckas hålla ned Blomgren framåtböjd med huvudet i en försvarslös position. Med Blomgren hållen så slår Krogdahl ett upprepat antal kraftfulla slag mot Blomgrens huvud med knuten näve. Blomgren försöker till synes att försvara sig. Till slut kommer Blomgren loss ur Krogdahls grepp och lösgör sig något varpå de båda delar ut några ytterliga slag mot varandra. Båda spelarna ådöms större straffet plus game miscondcut för Fighting. Sammanfattningsvis bedöms Max Krogdahl som pådrivare i slagsmålet under regel 46.4, varför han härmed anmäls till disciplinnämnden.

Max Krogdahl har valt att inte inkomma med något yttrande.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Max Krogdahl gjort sig skyldig till Fighting. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Max Krogdahl slår upprepade slag utan handskar när motspelarens huvud befinner sig i en sårbar position
– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.