Beslut: Anton Blomqvist får böter

22 december 2021 16:50

Anton Blomqvist i AIK får böter efter en "abuse of officials" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan Västerås IK och AIK, HockeyAllsvenskan, den 10 december 2021, åläggs Anton Blomqvist, AIK, följande straff för otillbörligt uppträdande (abuse of official):

Böter om 15 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och en bild på en dörr, två yttranden från Anton Blomqvist samt yttranden från ordningsvakterna Lars Eddebring och Filip Eriksson, videocoachen Nicklas Pettersson, den assisterande tränaren i AIK Micke Sundell samt materialförvaltaren i AIK Thomas Kratz.

Anmälan: 59:33 i matchen gör Västerås ett mål. Efter detta vänder sig Anton Blomqvist mot en av linjedomarna för att skrika på denna. Efter detta fortsätter Blomqvist med samma sak mot ena huvuddomaren för att slutligen rikta sig mot den andra huvuddomaren för att peka och skrika diverse smädelser. Detta renderar i ett Game Misconduct. I korridoren direkt efter matchslut och då domarteamet klivit av isen står AIK-spelare #47 och Anton Blomqvist och för ljudliga protester. I denna händelse känner ordningsvakterna att dom är tvungna att skärma av. Efter detta går domarteamet in i domarrummet. Ca 5 minuter efter att domarteamet anlänt till domarrummet kommer Anton Blomqvist och vill prata. Huvuddomare meddelar att samtal får föras via telefon dagen efter enligt HockeyAllsvenskans policy. I korridoren på väg därifrån skriker Anton Blomqvist "Du är så jävla feg". AIKs ledarrum ligger i direkt anslutning till det gemensamma duschutrymmet, väl framme där fortsätter Anton Blomqvist sina protester genom att slå/sparka upprepade gånger i dörren. Av detta uppkommer skador på dörren som kommer att kräva reparation.
Yttrandena framgår av bilaga 1.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Ärendet ger inledningsvis skäl att erinra om att idrottens bestraffningsregler omfattar såväl tävlingsbestraffningar som har stöd i Svenska ishockeyförbundets tävlingsregler som förbundsbestraffningar enligt Riksidrottsförbundets (RF:s) regelverk. Regelverken överlappar delvis varandra och Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd (nämnden) kan pröva överträdelser mot såväl tävlingsreglerna som RF:s stadgar. Av RF:s regelverk framgår att bestraffning kan ådömas den som under eller i samband med idrottstävling eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpade eller på annat sätt otillbörligt mot bl.a. funktionärer. Alla typer av otillbörliga uttalanden omfattas av regelverken, även de som sker under en paus eller i anslutning till matchens slut, så länge uppträdandet är otillbörligt.
Av Svenska ishockeyförbundets uppdaterade regelbok för säsongen 2021/2022 framgår att ingen utespelare, målvakt, tränare eller ledare får utmana eller protestera mot beslut fattade av en domare eller matchfunktionär före, under eller efter en match, varken på eller utanför banan. Detta gäller hela arenabyggnaden och dess omedelbara närhet. Ingen utespelare, målvakt, tränare eller ledare får uppvisa någon form av osportsligt uppträdande inkluderat, men inte begränsat till: obscent, kränkande eller smädande språkbruk, gester eller kommentarer riktat mot och i syfte att nedvärdera en domare eller matchfunktionär, eller i syfte att fortsätta att ifrågasätta ett domslut efter att ha blivit tillsagd att sluta eller efter att redan ha blivit utvisad för sådant uppträdande (regel 39).
Anton Blomqvist har i huvudsak vidgått uppgifterna i anmälan. Det är härigenom utrett att han efter matchen, där han tidigare fått Game Misconduct för sitt uppträdande, framfört ”ljudliga protester”, bl.a. ”det är så jävla dåligt”. Härutöver är det utrett att han vid upprepade tillfällen försökt uppsöka domarna i domarrummet och blivit avvisad och i samband med det sagt ”du är så jävla feg” och därefter fortsatt sina protester. Däremot finner nämnden att det, mot Anton Blomqvist förnekande, inte blivit tillförlitligen utrett att Anton Blomqvist åsamkat skador på dörren till det gemensamma duschutrymmet.
Med utgångspunkt i det som nämnden funnit utrett i ärendet har nämnden att bedöma om någon disciplinär bestraffning ska utgå. En utgångspunkt i alla bestraffningsärenden av nu aktuellt slag är att det måste finnas ett relativt stort mått av frihet att - utan att riskera disciplinär bestraffning – öppet kritisera olika regler och hur de tillämpas i enskilda fall (Se Malmsten, Idrottens bestraffningsregler, 6 uppl., s 41). Enligt nämnden är Anton Blomqvists beteende i slutet av matchen och efter matchen emellertid av sådant slag att det sammantaget går långt bortom den kritik mot funktionärers enskilda beslut och allmänna matchledningsförmåga som normalt får tolereras. Beteendet efter matchen ¬- som föregåtts av att han under matchen fått Game Misconduct efter att skrikit diverse smädelser mot domarna på isen med anledning av i Anton Blomqvists tycke ett felaktigt beslut - har sammantaget varit sådant att uppträdandet är otillbörligt i nu aktuella regelverks mening och ska föranleda disciplinär bestraffning i form av ett bötesstraff.
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 39.

BILAGA 1

Yttrande från Anton Blomqvist:

Västerås AIK 10-12-21 58:54 tar Filip Eriksson en utvisning på Eric Norin. 59:33 gör Västerås mål som slutställer resultatet i matchen 3-2. Efter detta uppstår en situation som jag ska klargöra så gott jag kan. Jag har även några sidospår jag vill delge för att ge er en så klar bild av det som hänt och alla känslor inblandat. Målet 59:33 gör att jag blir frustrerad och förbannad och utrycker det till domarna. I min värld en fullt naturlig reaktion med tanke på det beslut de tar som sätter oss i den positionen. Domarna skickar ut mig från matchen. Jag köper det och ser inte det som några problem. Det får jag lära mig av. I korridoren direkt efter lider jag med mina spelare och AIK Hockey som får denna match tagna ifrån oss på felaktigt domslut (domarens ord dagen efter). Det är dessutom andra gången i år jag får de samtalet från domarna dagen efter match där de ber om ursäkt för felaktigt domslut som kostar oss matchen. Jag uppskattar att man äger sitt misstag men poängen försvinner likväl. Så är hockey och det får vi leva med. Jag förstår att det kommer uppstå en situation då mina spelare lämnar isen ungefär samtidigt som domarna. Jag står därför kvar i korridoren och väntar på mitt lag då domarna kommer förbi. När jag klappar om mina spelare och säger de ska gå in i omklädningsrummet så kommer domarna. Jag framför då ”ljudliga protester” (precis som Filip skriver) till domarna angående beslutet de tar vid utvisningen 58:54. ”Ljudliga protester” i form: Det är så jävla dåligt. Ha respekt för spelarna som spelar och sliter i 60 min” Samtidigt försöker jag separera mina spelare från domarna då de stannar och de blir en verbal ordväxling alla emellan. Ordningsvakterna har stått framför mig hela denna tiden i korridoren på ett bra sätt. Nu även mellan mig, spelarna och domarna. Något ni kan se på tv-bilderna redan vid mitt game missconduct är att ordningsvakten ställer sig emellan mig och domaren vid båset och den andra ordningsvakten följer mig ut. I anmälan vill man få det till att ordningsvakterna känner ”att man är tvungna att skärma av” det va gjort redan innan ordväxlingen började. Den vinklingen är totalt felaktig. Att jag separerar mina spelare intygar Filip i vårt samtal på lördagen då hans linjeman nämt detta till honom då linjemannen ville tala med en av mina spelare medan jag istället separerade och skickade in mina spelare i omklädningsrummet. Hade jag inte tagit detta ansvaret över situationen finns risken att det blivit ännu mer spänd stämning med ordväxling. Spänd stämning, inte hotfull, inte personangrepp, ingenting förutom frustrerade spelare och ledare utanför ett omklädningsrum efter en match. Detta nämns det ingenting om i anmälan att jag tar detta ansvar gentemot mina spelare och säger till de att gå in till oss. Efter det går jag in i vårt omklädningsrum och pratar med mina spelare som är ordentligt irriterade och besvikna som dom bör få va i sitt eget omklädningsrum. Jag och mina kollegor delar givetvis denna frustration. Ungefär 5 minuter efter går jag bort till domarna för att söka kontakt. Jag vill be om om ursäkt för mitt beteende på bänken och vill ha en dialog. Om ni frågar domare runtom i ligan om jag brukar äga mitt beteende vid en situation genom att antingen va ärlig och stå för min åsikt, eller va ärlig och erkänna att jag har sett eller sagt fel så är jag övertygad om de kommer dela den bilden jag ger lägger fram. Precis som jag gör i denna situation. När jag kommer fram utanför domarnas omklädningsrum möts jag av domaren inne i deras rum med öppen dörr som säger ”jag vill inte prata, gå härifrån, vi tar det imorgon” jag går därifrån och säger ”du är så jävla feg”. Jag tycker att en det borde finnas en förståelse här för känslor till det som vi båda dagen efter i samtal är överens om ett avgörande och felaktigt beslut av Filip som blir matchavgörande som sedan leder till frustration för mig som tränare och oss som lag. Efter det går jag in i vårt omklädningsrum. ”Väl där fortsätter Anton Blomqvist sina protester” Får jag inte vara frustrerad i mitt eget omklädningsrum på bortaplan då vet jag inte var jag ska vara det eller var vi är påväg. Detta omklädningsrum är tilldelat för oss som bortalag där både spelare, ledare och medical team har tillgång till före, under och efter match. Jag säger de igen, om jag inte får vara frustrerad, arg, besviken här i mitt eget omklädningsrum vet jag inte vad vi håller på med. Jag kan omöjligt ta ansvar för det var det ”gemensamma duschutrymmet” ligger. Det är ju domarna själva som sagt jag ska gå dit och det gör jag. Det borde finnas förståelse för fullständigt frustration i ett sånt läge. Det är inte ”bara en match” och poäng som försvinner för AIK Hockey. De är hela våra liv och så måste det få vara. Det jag förstår och köper är att jag inte ska gå bort och ta en dialog direkt efter matchen med domarna utanför deras omklädningsrum. Därav avlägsnar jag direkt när han säger till mig och lägger en kommentar som jag skrev ovan. Det tar jag ansvar för och garanterar att det inte kommer hända igen från min sida. Jag är också ansvarig på plats för AIK Hockey och ser mitt ansvar i hela denna situationen, allt från vad spelarna eller jag sagt och gjort. Något som vi i efterhand utvärderat och gått igenom som klubb. Vi som klubb tar även fullt ansvar för att ersätta dörren som gått sönder om det behövs. Det jag vill tillägga är att när vi lämnar omklädningsrummet så ser vi inga som helst skador på dörren och den är stängd. Inte som på bilden, öppen och en liten skada till vänster vid handtaget. Jag kontaktar Björn Wettergren (domarchef Hockeyallsvenskan ) dagen efter för jag vill ha nummer till Filip Eriksson för att ta en kontakt och diskutera gårdagen. Jag tar denna kontakten för att få ett avslut från gårdagen, men också för ett bra klimat för Domare/spelare/Ledare framåt gällande AIK Hockey. Samtalet ägde rum med Björn Innan jag ringde Filip. Samtalet ägde rum med Filip Lördag lunch. Vi är överens om många saker i det samtalet jag och Filip. Här är några viktiga punkter. 1. Utvisningen han tar är felaktig och han ber mig om ursäkt för detta. 2. Min reaktion i samband med målet är irriterat och frustrerat på domarna. Jag ber han om ursäkt för detta. 3. Jag säger till Filip att jag tycker domarna tar ett korrekt beslut att ge mig ett game missconduct. Jag ser min del i det och respekterar beslutet. Jag ringde Filip en extra gång på lördagkväll runt 18 för dialog om diverse saker. Bra samtal där jag vill lyfta honom för hans öppenhet, förståelse och självinsikt. Jag har visat extrem respekt gentemot domarna, domarchefen, och framförallt Filip på följande sätt nedan och brytt mig om deras välmående utifrån hur situationen blev Fredagkväll. 1. JAG tog kontakt för dialog med Björn och Filip dagen efter för att reda ut situationen. Inte tvärtom. 2. JAG har inte sagt ett ont ord om domarna, domarchefen eller för den delen det felaktiga domslutet någonstans i media då jag vet vilken utsatt position de befinner sig i, därav visar jag de respekt. Jag kunde valt att vara ytterst kritisk för det uppenbart felaktiga beslut som sätter igång hela denna situation men jag väljer av respekt att inte göra det och ta mitt ansvar i det för mig själv och mina spelare., 3. JAG blir uthängd i media av Björn Wettergren på ett dåligt sätt. Det är inte okej. De kommentarerna på sociala medier och påringningar jag får under lördagen av folk pga dessa kommentarer är bedrövliga. Precis detta skyddar jag domarna och domarchefen emot genom att INTE hänga ut de. Istället väljer jag att vara professionell enligt överenskommelse domare, ledare emellan där vi ska lösa sådant här internt. Tycker Björn att jag gått över gränsen på det sättet ska han ta det med mig, eller min chef och inte Media. Om de vill ha det klimatet utåt sett är det beklagligt för hela ligan och då kommer de oundvikligt bli åt båda håll och det tror jag ingen vill. Jag pratar själv med Björn om detta på lördagen och påpekar mitt missnöje hur han hanterat situationen. Jag tycker inte jag förtjänar något mer straff än det jag redan fått. Kompletterande yttrande från Anton Blomqvist: Jag önskar komplettera mitt tidigare yttrande enligt följande. Huvuddomaren, Filip Andersson, har i sin anmälan beskrivit att jag sparkat på dörren in till duschrummet. Efter matchen frågade jag honom hur han vet att det var jag, eftersom han inte varit inne i vårt omklädningsrum. Han svarade då i vårt samtal att ”vakten sa det”. Enligt vakternas tillägg har ”någon” sparkat på en dörr i vårt omklädningsrum. Detta ser de efter att vi lämnat omklädningsrummet, då de upptäcker att dörren har en mindre skada vid handtaget. Jag tar ansvar för dörren som ytterst ansvarig på plats för AIK Hockey. Dessutom tar vi som klubb ansvar för eventuella kostnader om det behövs reparation. Ingen har dock sett vem som gjort detta. Filip Andersson ”tror” att det är jag som gjort det för att vakten sagt det, men vakterna skriver i sitt tillägg ”någon”. Jag har inte sparkat på någon dörr med avsikt att ta mig in till domaren. Varken jag, övriga ledare eller spelare har försökt ta sig in till domarna med våld. Domarnas rum låg enligt rapporten vägg i vägg med vårt omklädningsrum, med ett duschrum emellan. Något vi var helt ovetandes om. Vi kan omöjligt ta ansvar för var vi blivit placerade som lag. Ingen spelare/ledare har heller kastat en flaska mot en domare. Däremot kastades en flaska ut på isen i frustration men absolut inte mot en domare. Ingen tränare, målvakt eller materialare har heller fått ”lyftas bort” av ordningsvakt. Ingen av mina spelare eller ledare har varit ”tokiga eller galna”. Däremot arga och besvikna. Vakten anger i sin skrift att ”Vi fick in domarna i rummet, men då bankade någon på dörren och där stod Anton” - Detta är felaktigt. Jag försökte inte följa med domarna till derasomklädningsrum direkt efter matchen och bankade aldrig under hela kvällen på deras dörr. Däremot stod jag i gången och skickade in min spelare i omklädningsrummet direkt efter slutsignal, samtidigt som jag förde ”ljudliga protester”. Även detta har jag skrivit i mitt tidigare yttrande. Däremot gick jag bort mot domarrummet ca 5 minuter efter matchen, efter jag samlat mig själv och mitt lag i vårt omklädningsrum, för att be om ursäkt för mitt beteende på bänken och föra dialog och möter då Filip Anderssons blick för att dörren var öppen. Jag har som sagt inte ”bankat” på dörren till domarrummet en enda gång. Däremot har jag stått utanför två gånger och sagt första gången till domaren då dörren redan var öppen ”du är så jävla feg” . Detta har jag klargjort tidigare. Andra gången var det ingen kontakt med domarna alls, men med en ordningsvakt som jag känner igen sen många år tillbaka. Det stämmer att jag sa ”det skiter jag i” när ordningsvakten sa ”gå härifrån, domarna vill inte ha dig här. - Jag har dock inte sagt, ”De skiter jag i, jag ska in till domarna” eller ”Jag ska in nu, du kan inte hindra mig”. Jag spände mig inte mot ordningsvakten eller gjorde någon form av fysiskt motstånd. Inte heller fick jag någon hand i bröstet eller fysisk tillrättavisning av ordningsvakten. Däremot blev jag rädd när han gick mot mig och sa ”går du inte härifrån nu så buntar jag ihop dig, sluta bete dig som en jävla bebis annars får du åka polisbil härifrån”. - Då gick jag därifrån, med vakten efter mig som ledde mig bort till vårt första omklädningsrum samtidigt som han säger ”gå bort härifrån, jag gör bara mitt jobb”. Detta hör vår materialare, Thomas Kratz, som då jobbar utanför vårt omklädningsrum. Jag vet sen många år tillbaka att den aktuella vakten är känd för att hamna i motsvarande situationer. Dels har jag hört det av kollegor i andra lag, framförallt nu i efterhand då folk kontaktat mig och sagt saker i stil med. ”Jag är inte förvånad över att de var något med en vakt i Västerås, han är ofta provokativ”. Sen har jag själv sett när han hamnade i en fysisk konfrontation. Säsongen 13/14 med min dåvarande tränare för Malmö, Björn Hellkvist. Jag spelade i Malmö vid den tiden och jag och min lagkamrater såg denna vakt ta ett polisgrepp på Björn och efter det blev det väldigt tumult. Sen den dagen visste jag att denna vakt är ingen som räds konflikter eller provokationer och därav min rädsla när han säger att han ska ”bunta ihop mig” om jag inte går. Då gick jag direkt. Jag har även pratat även med Björn Hellqvist om det inträffade. Då frågade han mig om det var ”samma vakt som tog polisgrepp och slog mig i njuren 13/14” Det är samma vakt svarade jag. Jag vill förtydliga att vakten aldrig var fysisk mot mig eller använde något våld. Jag tycker inte vakten gick över någon gräns i detta fall. Däremot kände jag mig rädd när han höjde rösten och sa att han skulle ”bunta ihop mig”, varför jag gick därifrån med vakten efter mig. Jag har inte varit hotfull eller aggressiv mot vare sig domare eller ordningsvakt på plats. Filip Andersson konstaterar även detta i vårt samtal att han aldrig upplevt mig som hotfull, varken mot honom eller någon annan av domarna. Jag säger inte att jag inte var fruktansvärt irriterad och förbannad efter matchen och sa vissa saker som jag ångrar i efterhand. Dessa saker har jag tagit ansvar för genom dialog med Filip Andersson och bett om ursäkt där vi är överens att gå vidare på ett respektfullt sätt gentemot varandra. Domarna har inte heller känt de som att någon försökt ta sig in genom duschutrymmet har jag fått till mig i samtalen med Filip Andersson, däremot att någon sparkat/slagit ifrån vårt omklädningsrum. Jag tar ansvar för att jag var borta hos domarna. Jag tar ansvar för att jag förde ”ljudliga protester” i gången direkt efter matchen. Jag som ytterst ansvarig på plats tar även ansvar för dörren i vårt omklädningsrum och vi som klubb står för reparationer om det behövs. Påståendena om att jag varit hotfull, försökt ta mig in i domarrummet genom att banka på deras dörr och forcera vakten är dock helt felaktiga. Här vill man ju få de till att någon försökt bryta sig in till domarna med fysiskt våld. Det är totalt felaktigt. Det är många saker i denna historia som jag vet Filip Andersson kan gå i god för mig. För så som jag utmålas i vissa situationer är inte korrekt. Påståendena gör mig oerhört ledsen, och jag har mått konstant dåligt sedan jag fick dessa anklagelser riktade mot mig. Dessutom har tiden för hanteringen av detta ärende påverkat mig psykiskt på ett otroligt jobbigt sätt. Det tog lång tid att få svar till onsdagen veckan efter händelsen, varefter beslutet skjuts upp till veckan efter. Att gå och vänta och bära på detta och de felaktiga påståendena tar oerhört hårt.

Yttrande från Lars Eddebrin

Jag och min kollega jobbade som ordningsvakter med domarskyddet i spelarbås/spelargången. VIK gjorde 3-2 när det var 27 sekunder kvar av tredje perioden och ledaren Anton Blomqvist blev vansinnig och skrek på domaren, ett flertalet spelare var galna i båset någon kastade en vattenflaska mot domarteamet ut på isen. Anton blev utvisad, Eric Norin (nr47) och Fredrik Weigel (nr23) var tokiga. Matchen spelades klart och domarna skulle kliva av isen attackerades dem med ord och mycket upprörda känslor av AIK båset, när vi kom ut i spelargången så hindrade 2st AIK-spelare domarna att gå vidare mot sitt omklädningsrum, varpå vi föste/knuffade undan dem 2st som stod i vägen för domarna. Anton försökte följa med domarna till omkl.rummet men hindrades av OV, vi fick in domarna i rummet, men då bankade någon på dörren, jag öppnade och där stod Anton. Jag sa åt Anton att gå till sitt omklrum, men han protesterade högljutt men gick iväg genom att jag föste bort honom, sen återvände jag då kom Anton tillbaka igen då sa Säkerhetsansvarige Christer Brostedt åt honom att gå och jag gick in till domarna och fråga om dom ville ha skydd till bilarna när dom skulle åka hem, men då bankade det på dörren igen och där var Anton för tredje gången då gick jag ut och sa åt honom att gå iväg från domarna men han sa ”det skiter jag i, jag ska in till domarna” jag sa ”det kan du inte för här står jag i vägen” ”jag ska in nu du kan inte hindra mig” sa Anton, jag gick då emot Anton och han spände sig men jag markerade med en hand i bröstet på honom och sa att ”det är dags att sluta vara en bebis och lyssna på mig annars kommer jag omhändertaga dig enligt PL13 och du får åka polisbil härifrån” han gjorde fortfarande försök att stå kvar, jag gav honom lite hjälp och visade in honom till omkl.rummet och sa att det var dags att packa ihop och åka hem nu. När spelar och ledare hade lämnat så gick vi igenom omklädningsrummen då upptäckte vi att dörren till det gemensamma duschrummet med domaren var trasigt genom att någon använt kraftigt våld eller en spark på dörren. Sammanfattningsvis så var Anton Blomqvist uppträdande väldigt aggressivt och upplevdes periodvis som väldigt hotfull.

Yttrande från Filip Eriksson

Matchen igår slutade lite rörigt. Många utvisningar och AIKs tränare blev avisad från båset. När spelarna lämnade isen ville dom ta ett snack med domarna och det ställde dom upp på, men ledare och spelare blev hetsiga och domaren sade då nej till diskussion. Ordningsvakt och publikvärd fick då gå emellan och skydda domarna till domar-rummet. Som jag upplevde det var det en materialare, målvakt och tränare som var dom som vakterna fick lyfta bort (återkommer när jag fått Lasses rapport). Anton Blomkvist försökte sedan besöka domarna men blev avisad av Lasse E. Jag och Lasse gick sedan in till domarna och kollade läget, när jag gick ut möter jag tränaren som försöker gå in till domarna ännu en gång. Jag säger då till honom att vända och låta ilskan gå över till i morgon och att han bara skulle göra bort sig. Han var inte kontaktbar utan gick bara förbi mig men jag hann bort till dörren och bad Lasse komma ut och stänga dörren. Lasse avisade honom ännu en gång. Domarna hörde sedan hur någon försökte ta sig in genom duschutrymmet, bankade och slog på dörren. Efter en stund kommer tränaren ännu en gång och försöker besöka domar-rummet. Lasse E blir då riktigt arg och ger tränaren ett alternativ, antingen lämnar han arenan själv eller med polisbil,då blev det lungt. Jag gick sedan och inspekterade AIKs rum och såg då att dörren till domar-rummet i duschen var sönderslagen (dörren var spräckt vi låset). Så som AIK tränaren uppträder är helt förkastligt och jag har under mina år aldrig upplevt en tränare bete sig så fruktansvärt dåligt. Vi hade en bra koll på läget och domarna behövde ej konfronteras med tränaren, domarna skall ej behöva bli behandlade på detta sett. Yttrande från Nicklas Pettersson Efter att ha tagit del av anmälan mot Anton Blomqvist skulle jag vilja ifrågasätta några saker som ordningsvakten yttrat sig om genom mitt vittnesmål där jag har en helt annan åsikt av vad som hänt. Jag sitter som videocoach uppe på pressläktaren under matchen och ser när flaskan kommer in på isen ifrån båset. Den är absolut inte riktad mot någon domare utan bara i generell frustration ut på en tom isyta utanför båset. När jag sedan kommer ner i korridoren efter matchen upplever jag det som såklart frustrerat men absolut inte hotfullt som anges i anmälan. Och att Anton istället försöker separera och mota in våra spelare i omklädningsrummet. Ingen av våra materialförvaltare eller målvakter är heller närvarande där då. Sen skadan på dörren som finns bifogad vet jag att det redan innan matchen när vi anländer är viss påverkan på och redan skadad.

Yttrande från Micke Sundell

Utifrån tilläggsanmälan från ordningsvakt så vill jag ifrågasätta lämnad version som direkt felaktig ...”att Anton Blomqvist ska ha uppträtt hotfullt i spelargången” När jag lämnar båset för att gå in i vårt ledarrum passerar jag bl.a. Anton Blomqvist och en grupp med spelare, funktionärer och ordningsvakter. Jag bedömer inte att Anton Blomqvist uppträder hotfullt utan samtidigt som att han försöker få till en dialog med domaren om vad han grundade sitt domslut på så dirigerar Anton spelarna in i AIK’s omklädningsrum.

Yttrande från Thomas Kratz

Efter att fått läsa anmälan från ordningsvakten i samband med slutet av matchen Västerås – AIK Så måste jag opponera mig mot det som han säger att han var tvungen och lyfta bort en materialare. Det stämmer inte alls. Efter matchen så började vi att plocka ihop våra saker i båset, när det var gjort Så fortsatte vi sedan med att plocka i ordning av våra saker i omklädningsrummet. Då hör jag vakten Säga till Anton, jag göra mitt jobb och gå tillbaka till ditt rum. Sen såg jag Anton gå emot sitt omklädningsrum. Allt gick lugnt och sansat till. Jag upplevde absolut inte Anton som hotfull eller aggresiv som framgår av rapporten. Det jag upplever som otroligt oprofessionellt av vakten däremot är att han sträcker armarna i luften och säger Ja, typ som en heja gest när hemmalaget gör mål. En vakt skall hålla en lugn attityd och inte stå att heja. Att någon spelare kastade en flaska mot domaren stämmer inte heller, utan den åkte ut på isen. Upplevde inte som att den kastades mot domaren.