Beslut: Wilhelm Westlund stängs av tre matcher

29 mars 2022 15:45

Wilhelm Westlund i Karlskoga stängs av tre matcher för en "crosschecking" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan BIK Karlskoga - Mora IK, Slutspel HockeyAllsvenskan, den 25 mars 2022, åläggs Wilhelm Westlund, BIK Karlskoga, följande straff för Crosschecking

1 Avstängning från BIK Karlskogas tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Wilhelm Westlund samt en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: Knappt 8 minuter in i tredje perioden kommer ett skott från Mora mot Karlskogas mål som målvakten räddar. I samband med skottet uppstår en närkampssituation framför mål där Karlskoga nr 27 Wilhelm Westlund får en lätt knuff med handske mot ansikte från Mora nr 12 Björkman. Westlund svarar med att utdela en hård crosschecking mot Björkman som träffar mot halsen/ansiktet varvid Björkman faller till isen. Förseelsen är skaderiskerande. Wilhelm Westlund anmäls för Crosschecking.

Wilhelm Westlund: Han sätter upp en hand i ansiktet på mig då ska jag sätta tillbaka en crosschecking i bröstet samtidigt som han lyfter sina armar då glider jag uppåt. Var aldrig meningen att träffa högt eller skada, han va tillbaka på isen snabbt så tog inte illa.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Wilhelm Westlund gjort sig skyldig till en bestraffningsbar crosschecking som ska leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till BIK Karlskogas tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Crosscheckingen är riktad mot huvud/hals med hög skaderisk
– Den är onödig och respektlös
– Det rör sig om återfall. Den 19 oktober 2021 fälldes Westlund till ansvar för Kneeing, se ärende D-SIF-012363.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.