Beslut: Fredric Weigel får böter

25 februari 2021 16:30

AIK:s Fredric Weigel får böter för "illegal equipment" i matchen mot Timrå men frias samtidigt från en "checking to the head" i samma match.


BESLUT

Efter match mellan AIK och Timrå IK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-24, åläggs Fredric Weigel, AIK, följande straff för illegal equipment:

Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Anmälan (från samma match) avseende checking to the head alternativt charging lämnas utan bifall.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av två anmälningar, en avseende checking to the head alternativ charging (anmälan 1) och en avseende illegal equipment (anmälan 2), en filmsekvens tillhörande vardera anmälan samt yttrande från Fredric Weigel.

Anmälan 1: Med cirka 10 minuter spelade av den tredje perioden så sker ett nedsläpp i AIK:s anfallszon. Pucken kommer ut från nedsläppet och hamnar ner i hörnet till en Timrå-spelare. Timrå tar fram pucken i banan. Fredric Weigel kommer in i situationen och delar ut en tackling på en Timråspelare som spelat ifrån sig pucken. Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse och tacklingen går upp mot huvudet. Tackling utförs på ett våldsamt sätt, med avsikt att skada. Tacklingen sker med att Weigels skridskor lyfter från isen.

Fredric Weigel avseende anmälan 1: Efter tekning går jag mot puckföraren vid sargen och jag har inget uppsåt att skada spelaren i den tackling jag delar ut. Tacklingen jag delar ut landar mot hans bröstkorg och inte mot hans huvud. Jag har ingen hög fart och att jag lyfter från isen innan tackling gör ingen skillnad tycker jag. Motspelaren som mottar tacklingen spelar vidare utan att anmärka det som skett.

Anmälan 2: Fredric Weigel bär skyddsutrustningen på ett felaktigt sätt. Han bär tandskydd, halsskydd och visiret på ett felaktigt sätt.

Fredric Weigel avseende anmälan 2: Gällande skyddsutrustning ska jag bättra mig med mitt visir som ska vara längre ner över ansiktet och tandskyddet ska vara på plats i munnen under spel. Sekvensen som visas på film är när spelet inte är igång då jag tar ut mitt munskydd för att själv titta på en spelsekvens på jumbotronen.

Disciplinnämnden avseende anmälan 1: Disciplinnämnden finner inte att det är utrett att tacklingen träffat huvudet på ett sådant sätt att den ska bedömas som en tackling mot huvudet. Filmsekvensen visar dock att Fredric Weigel hoppat in tacklingen, vilket gör att den ska bedömas som en charging. Med hänsyn till kraften i tacklingen och övriga omständigheter finner nämnden dock inte att någon ytterligare bestraffning, utöver den automatiska avstängningen som följer vid ett match penalty bör dömas ut. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Disciplinnämnden avseende anmälan 2: Syftet med skyddsutrustning är att skydda spelaren från typiska skaderisker. Det åligger spelaren själv att vid var tid se till, inte bara att skyddsutrustningen bärs, utan dessutom att den bärs på ett korrekt sätt som uppfyller ändamålet med skyddsutrustningen. Av filmsekvensen framgår att Fredric Weigel inte burit halsskydd på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden anser därför att han har gjort sig skyldig till illegal equipment (felaktig skyddsutrustning). Disciplinnämnden konstaterar att Fredric Weigel visserligen inte heller burit sitt visir och tandskydd på föreskrivet sätt. Dessa förseelser är dock inte av sådan karaktär att de ska leda till någon bestraffning från Disciplinnämndens sida.

Förseelsen bör leda till bestraffning i form av ett bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar och regel 68.7 i Svenska Ishockeyförbundets spelregler.