Beslut: Trevor Cheek stängs av två matcher

18 januari 2022 15:00

Trevor Cheek i Kristianstad stängs av två matcher för en "crosschecking" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK - Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2022, åläggs Trevor Cheek, Kristianstads IK, följande straff för crosschecking:

Avstängning från Kristianstads IK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Trevor Cheek.

Anmälan: 37:45 in i matchen Mora-Kristianstad uppstår en situation utanför Moras spelarbås mellan Kristianstad #13 och Mora #22. I situationen bromsar Mora #22 och initierar kontakt med Kristianstad #13 som befinner sig strax bakom. I samband med detta Cross-checkar Kristianstad #13 moraspelaren i ryggen som gör att han faller våldsamt in i sargen. Detta agerande sker med kraft och på ett avstånd från sargen som bedöms medföra stor skaderisk

Spelaren har uppgett följande. Han åker tillbaka mot vårt bås. Han får en offensiv tackling emot sig och svarar då med att tacklar tillbaka honom i samma riktning som sargen i längsgående riktning. Hinner inte se om båsdörren är öppen eller inte. Jag själv är nära sargen. Om dörren inte varit öppen så hade det inte blivit någonting. Spelaren kan slutföra hela matchen och spelar i powerplay efter. Inte någon mening att skada utan mer att tackla tillbaka.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Nämnden finner det, genom domarens uppgifter, utrett att Trevor Cheek gjort sig skyldig till en crosschecking som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Kristianstads IK:s två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen beaktas följande nyckelfaktor.

– Stor skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59.