Beslut: Sam Vigneault stängs av tre matcher

10 oktober 2021 13:50

Sam Vigneault i MoDo stängs av tre matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match mellan Kristianstad IK och Modo Hockey, HockeyAllsvenskan 2021-10-08, åläggs Sam Vigneault, Modo Hockey, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning fr.o.m. den 9 oktober 2021 t.o.m. den 20 oktober 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 8 750 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen har bedömts motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Sam Vigneault.

Anmälan: När det återstår 4.26 av period 1 spelar Kristianstadspelaren nr 19 Amil Krupic pucken i egen zon när han får en tackling av Modospelaren nr 25 Sam Vigneault som tar på hakan på Tingsrydsspelaren. Sam Vigneault anmäls för Illegal Check To The Head.

Sam Vigneault: I was coming in slowly and was aiming for the opponent s player hands to get the puck. When I made contact, I did not feel any part of his body, the only thing I felt was the board. My only intention was to separate him from the puck, I never jumped or elbowed the opponent. I strongly believe I did not make contact with the opponents head. And if I did, I dont think he would have been able to keep playing the whole game. Like I said, my only intention was to separate the body from the puck

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är enligt nämnden utrett att Sam Vigneault tacklat en motspelare mot huvudet på sätt som där anges. Mot denna bakgrund finner nämnden att han har gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar illegal check to the head som ska leda till en avstängning i enlighet med beslutet. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår ovan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Tacklingen var vårdslös och träffade huvudet
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.