Beslut: Max Lindholm stängs av två matcher

25 februari 2021 16:30

AIK:s Max Lindholm stängs av två matcher för en "elbowing" i matchen mot Timrå.


BESLUT

Efter match mellan AIK och Timrå IK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-24, åläggs Max Lindholm, AIK, följande straff för elbowing:

Avstängning från AIK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Max Lindholm.

Anmälan: Efter 16:49 av första perioden uppstår en kampsituation utanför Timrås spelarbås. AIK:s Max Lindholm blir fasthållen av Timrås Jonathan Carlsson och kastar bak en armbåge som träffar Carlssons huvud. Carlsson spelar vidare i matchen.

Max Lindholm: Jag upplever att han håller fast mig under en längre tid och jag försöker göra mig fri med en armrörelse som var menad mot spelaren. Tyvärr har han sitt huvud långt ner som gör att min arm sveper mot hans huvud, det fanns inget uppsåt att slå mot huvud.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Max Lindholm gjort sig skyldig till en elbowing som bedöms som våldsam och obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Max Lindholm nu ådöms bestäms till AIK:s nästföljande två matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Förseelsen är våldsam och obehärskad och medför skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.