Beslut: Anmälan mot Olle Liss lämnas utan bifall

15 april 2021 19:45

Olle Liss i Björklöven anmäldes för en "buttending" alternativt ”checking to the head” efter matchen mot Karlskoga men anmälan lämnas utan bifall.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och BIK Karlskoga, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-04-14, beslutar Disciplinnämnden följande avseende anmälan mot Olle Liss, IF Björklöven:

Anmälan lämnas utan bifall

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Olle Liss.

Anmälan: Efter 21:47 av matchen, efter en tekning i ytterzon driver Björklövens spelare nr44, Olle Liss upp sitt klubbskaft i ansiktet på Karlskogas spelare nr 15, Åke Stakkestad. Rörelsen är kraftfull och Stakkestad faller blödande till isen och tvingas tillfälligt utgå från matchen, men återkommer senare till spel. Liss efteranmäls därför för butt-ending, alternativt checking to the head.

Olle Liss: Det finns inga som helst belägg för anmälan om buttending eftersom det är handsken som träffar ansiktet då han kommer in lågt och försöker stoppa min åkväg med att sätta klubban i midjan på mig. Min ”knopp” till klubban håller jag alltså inuti handen och är inte i närheten av att träffa honom vilket syns på alla olika kameravinklar som finns att tillgå! Och om rubriceringen ändras av någon anledning till ”checking to the head” skulle det behövas ca 2-5 anmälningar per match då det uppstår situationer med händer upp i ansiktet konstant ute på planen och särskilt framför målen.

Disciplinnämnden: Efter en granskning av filmsekvensen finner nämnden att det inte framgår att Olle Liss använde skaftet på sin klubba ovanför den övre handen på sådant sätt som hade krävts för att händelsen skulle ha bedömts som en butt ending. Anmälaren har gjort gällande att händelsen alternativt ska bedömas som checking to the head. I denna fråga finner nämnden att Olle Liss riktade sin vänstra arm/hand mot motståndarens huvud och i en rörelse som framstår som medveten. Förseelsen är därför i och för sig att bedöma som en checking to the head. Nämnden anser dock inte att den har sådan karaktär att den bör föranleda någon bestraffning i efterhand från nämndens sida. Anmälan lämnas därför utan bifall.

Tillämplig regel: Spelregler för ishockey, regel 44 och 58.