Beslut: Olle Liss stängs av två matcher

24 februari 2021 14:00

Björklövens Olle Liss stängs av två matcher för en "fighting" i matchen mot Västerås.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och Västerås IK, HockeyAllsvenskan, 2021-02-22, åläggs Olle Liss, IF Björklöven, följande straff för fighting:

Avstängning från Björklövens två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens och ett yttrande från Olle Liss.

Anmälan: 4.17 in i andra perioden delar Västerås #63, Daniel Öhrn, ut en tackling i ryggen på Björklövens #44, Olle Liss. Därefter reser sig #44 upp och delar ut ett överraskande och hårt slag mot huvudet på #63. Slaget delas ut efter avblåsning och #63 har ingen chans att försvara sig mot angreppet och faller mot marken. Därför anmäls #44 enligt regel 47.10 punkt 3 med tillhörande bedömningsdirektiv.

Olle Liss: Efter att ha fått en ful och framförallt en respektlös tackling i ryggen av Västerås nr 63 så reagerar jag i affekt för att markera att detta beteende inte är OK. Detta är självfallet inte heller OK och jag ångrar mitt tilltag då det förstörde för laget. Jag förtjänade en utvisning som jag också fick men jag tycker att det skall stanna där, att tvingas bli avstängd är inte i paritet till händelsen.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Olle Liss gjort sig skyldig till fighting på sätt som på sätt som påstås i anmälan. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadga 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Olle Liss nu ådöms bestäms till Björklövens nästföljande två matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Förseelsen medför skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47.