Beslut: Brant Harris stängs av fem matcher

25 februari 2020 16:10

Brant Harris, Mora, stängs av fem matcher för en "checking to the head" i matchen mot Karlskoga.


BESLUT Efter match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 21 februari 2020, åläggs Brant Harris, Mora IK, följande straff för huvudtackling (checking to the head):

Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2020 t.o.m. den 11 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 11 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara fem matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Brant Harris samt filmsekvenser från händelsen.

Anmälan: Efter 43 sekunder av första perioden kommer BIK spelare #5 Valtteri Parikka runt egen kasse med en Moraspelare jagandes bakom. Från andra hållet kommer Mora spelare nummer 27 Brant Harris och utdelar en tackling som tredjegubbe in i situationen och träffar Parikka i huvudet. I matchen bedömde vi det som en tackling rakt framifrån och kunde inte avgöra var den träffade. Heller inte med det videomaterial som fanns tillgängligt i anslutning till matchen. Efter att ha fått nya bildmaterial kan vi se att kontakten tar i huvudet.

Brant Harris har uppgett följande. I was on the forecheck with Ranford, and he was pressuring their D man, and the d man I was responsible for went to the net so I thought I could cut off the D man coming around the net to create a turn over. I didn’t skate into that position but glided into their dmans lane. Unfortunately he was leading with his head and didn’t see me. As I realized this right before the collision it was too late to get out of the way so I just froze. I kept my arms down and didn’t throw the hit, I just stood there unable to get out of the way. My intention was to create a turnover, and force that dman to turnover the puck to us. Did not mean to cause an injury or even to hit him if his head was even up. Our line does this often, as ranford knew I was coming to help him and started skating the middle and released the d man to me. I hate to see guys get hurt and unable to play this game that I love, as I am not a dirty player and I hope he will be alright. I have not been suspended at all in my 6 years of professional hockey. I think it was an unfortunate circumstance, of the d man having his head down and leading with his head that was unavoidable.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Brant Harris gjort sig skyldig till en respektlös huvudtackling som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Den tacklande spelaren är tredje man in i situationen
– Stor skaderisk

SITUATIONEN