Beslut: Steven Seigo stängs av fyra matcher

18 januari 2022 14:30

Steven Seigo i Mora stängs av fyra matcher för en "kneeing" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK - Kristianstads IK, HockeyAllsvenskan den 17 januari 2022 åläggs Steven Seigo, Mora IK, följande straff för Kneeing:

1 Avstängning från Mora IK:s fyra (4) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 9 750 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Steven Seigo samt en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: Med 6.11 kvar av andra perioden driver Kristianstads nr 8 Robin Carlsson in i anfallszon där Moras spelare nr 49 Steven Segio i övre delen av tekningscirkeln sätter ut vänster ben och träffar Kristianstads nr 8 över knät. Steven Segio anmäls för kneeing.

Steven Seigo: The opposing player was skating down the wall on the rush. I skated towards him from the middle to put pressure on him. As I did he cut to the middle towards me and we collided.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Steven Seigo gjort sig skyldig till kneeing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, (som exempelvis HockeyAllsvenskan) med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin, skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Moras fyra nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Steven Segio ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Stor skaderisk
– Det rör sig om återfall. Den 12 november 2021 fälldes Steven Seigo till ansvar för physical abuse of officials, se ärende D-SIF-012759 och den 20 november 2021 för charging, se ärende D-SIF-012896

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 50