Beslut: Lindsay Sparks stängs av fem matcher

5 oktober 2018 14:30

Södertäljes Lindsay Sparks stängs av fem matcher efter en huvudtackling i matchen mot AIK.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan AIK och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, 2018-10-03, åläggs Lindsay Sparks, Södertälje SK, följande straff för tackling mot huvudet:

1 Avstängning fr.o.m. den 4 oktober 2018 t.o.m. den 17 oktober 2018. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 7 187 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 5 matcher, inklusive den som följer automatisk vid match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Lindsay Sparks samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: 3.25 in i den andra perioden i matchen mellan AIK och Södertälje utdöms ett Match penalty på nr 17 i Södertälje, Lindsay Sparks. Nr 21 i AIK, Christian Sandberg ska ta emot en puck från en medspelare varpå han blir tacklad av Sparks. Tacklingen bedöms som våldsam, tar i huvudet på Sandberg och kraften är uppåtriktad. Efter tacklingen trycker dessutom Sparks ned Sandbergs huvud i isen med hjälp av sin klubba.

Lindsay Sparks: As I was skating up the ice to join my linemates in a rush, the puck was turned over and their forward had the puck and turned up the ice. As soon as he turned i was in front of him and was skating directly where he turned. He did not check to see if anyone was there before he turned up the ice and I was skating in the exact spot he turned into. It was an unavoidable collison and I just tried to protect myself as I was surprised he turned right into where I was skating. Also, I did not intentionally try and push my stick into him when he was down but was trying to make sure I did not fall on him. Although the hit was of high impact it was not pre meditated and I was not targeting him at all. It was unfortunate timing and hopefully he is ok, and can return to play next game. This is my first time ever being ejected from a game and I am in no way a dirty or violent player.

Disciplinnämnden: Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Lindsay Sparks gjort sig skyldig till tackling mot huvudet. Tacklingen är vårdslös och ledde till skada. Förseelsen bör därmed föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fem matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen är vårdslös och respektlös
– Tacklingen utdelas från blindside
– Den tacklade spelaren har ingen chans att försvara sig
– Tacklingen utdelas med uppåtriktad kraft
– Efter tacklingen trycker Lindsay Sparks ned motspelarens huvud med klubban
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 44.

Situationen: