Beslut: August Nilsson stängs av fem matcher

4 januari 2022 15:10

August Nilsson i Troja stängs av fem matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Kristianstads IK och IF Troja-Ljungby, HockeyAllsvenskan 2021-12-30, åläggs August Nilsson, IF Troja-Ljungby, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning från IF Troja-Ljungbys fem (5) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 8 984 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från August Nilsson.

Anmälan: När det återstår 1.20 av tredje perioden driver Kristianstads nr 9 Viktor Grahn pucken från egen försvarszon när han i samband med skott mittemellan tekningspunkterna i anfallszon får en tackling från sidan av Troja-Ljungbys nr 11, August Nilsson där Nilssons tackling tar i huvudet på Grahn. August Nilsson anmäls för Illegal checking to the head alternativt charging.

August Nilsson: I slutet på tredje perioden driver Grahn upp pucken kommer utifrån in mot mitten, gör en liknande dragning som han gjorde i den andra perioden vilket resulterade i mål. Min tanke där och då är att få stopp på spelet och inte låta honom göra ett liknande mål. Jag kommer med fart in i situationen då jag inte har någon spelare på min kant att markera så det blir en situation där jag ska försöker ta mig snabbt in till eget slott och i samma veva viker Grahn in. Där bestämmer jag mig för att sätta stopp med en tackling. Tacklingen tar högt upp i bröstet/Axel och i och med att gran försöker sträcka på sig och dra undan huvudet så ser det ut som att kontakten är mot huvudet. Jag känner att det är kroppskontakt när jag tacklar men förstod direkt efter tacklingen att det sett riktigt illa ut. Två spelare i KIK kommer mot mig för att gruffa men jag har ingen intention till att bråka eller starta något vilket syns på mitt agerande. Jag tror att mitt agerande hade sett annorlunda ut om det var en tackling på ren aggression som det ser ut som. Hade det funnits fler kameravinklar så hade situationen sett mycket bättre ut. Nu syns den rakt bakifrån och det är svårt att se vart kontakten tar. Jag har spelat en hel säsong tillsammans med Viktor och hade inte med någon som helst tanke på att göra honom illa. Jag har pratat med honom efter matchen och han mår bra och har inte haft några som helst symtom på skada.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen och nämnden finner att det är utrett att August Nilsson gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar illegal check to the head som ska leda till en avstängning som motsvara fem matcher. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som August Nilsson nu ådöms bestäms till IF Troja-Ljungbys nästföljande fem matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas från sidan med viss uppåtgående rörelse mot huvudet och är vårdslös och obehärskad.
– Tacklingen medför stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.