Beslut: Lukas Wernblom stängs av två matcher

7 februari 2021 13:30

Moras Lukas Wernblom stängs av två matcher för en "crosschecking" i matchen mot Väsby.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Mora IK - Väsby IK HK, HockeyAllsvenskan, 5 februari 2021 åläggs Lukas Wernblom, Mora IK, följande straff för crosschecking:

1 Avstängning från Mora IK:s två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

2 Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Lukas Wernblom samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Med 2:45 kvar av matchen, i samband med att Mora gör 6-3 i tom kasse, uppstår ett mindre gruff mellan 2 spelare bakom målet. Då kommer MIK #96 från sidan som tredje man in i situationen och utdelar en crosschecking på Väsby spelaren.

Lukas Wernblom har uppgett följande. Min lagkompis skjuter pucken i öppet mål efter att Väsby tagit ut målvakten. Han fortsätter åka och firar målet ner bakom Väsbys mål. En Väsby spelare åker efter och kastar ur sig massa ord som inte passar sig i skrift sedan fullföljer han med ett hårt slag över benet på min medspelare Oskar Stål Lyrenäs och skriker vill du slåss. Jag blir så klart chokad och upprörd och vill försvara min medspelare och åker dit och vill ta bort honom jag använder klubban. Vilket i sig inte var rätt men jag tog det lugnt det varit inget hårt tilltag mer än markering. Jag blir sedan i nästa situation påhoppad av en fjärde person som fullständigt kastar sig över mig. Jag kan inte förstå och kommer aldrig göra det hur vi som lag och jag som spelare får ta det största straffet. Oskar stål Lyrenäs är helt blå på benet trots skydd. Tycker att domarna läser hela situation fel och hur kan man komma undan med att slå en klubba över en spelare långt efter han har gjort mål. Skall jag stå och titta på när min lagkompis dels blir slagen med klubban och sedan hotad till bråk verbalt med en massa tråkiga uttryck. Sedan gå vi ur detta som förlorare och jag skall stängas av detta känns obehagligt och mycket märkligt. Det kommer att skapa fler situationer när man kan åka omkring och beter sig omoget och inte minst använda klubban att slå sina motståndare där de som blir drabbade bara skall stå och titta på. Gör om och gör rätt känner mig otroligt besviken på denna hantering och kommer nog reagera på likadant sätt även i framtiden. Den som borde blivit avstängd är Väsby spelaren jag accepterar en utvisning för det jag gjorde men inte avstängning.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Lukas Wernblom gjort sig skyldig till crosschecking som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till Mora IK:s två nästföljande matcher i HockeyAllsvenkan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om en crosschecking efter slutsignalen.
– Tacklingen sker från sidan som tredje man.
– Tacklingen sker med förhållandevis lite kraft.
– Det rör sig om ett snart återfall i liknande förseelse (se disciplinnämndens beslut den 11 januari 2021 i ärende nr D-SIF-011729)

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 59