Beslut: Oliver Eklind stängs av tre matcher

25 februari 2020 16:05

Oliver Eklind, Karlskoga, stängs av tre matcher för en "elbowing" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 21 februari 2020 åläggs Oliver Eklind, BIK Karlskoga, följande straff för elbowing:

Avstängning fr.o.m. den 22 februari 2020 t.o.m. den 4 mars 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 3 125 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av en anmälan, ett yttrande från Oliver Eklind samt filmsekvenser från händelsen.

Anmälan: 16:59 in i första perioden har Karlskogas nummer 73 Oliver Eklind pucken längs med långsargen i sin anfallzon. En Moraspelare åker för att checka, då Eklind kastar upp sin armbåge och träffar moraspelaren i ansiktet. Vår bedömning är att det är en obehärskad handling som kan orsaka skada.

Oliver Eklind har uppgett följande. Jag har pucken längs sargen och ser en spelare komma emot mig. Försöker en offensiv tackling för att vinna mig tid. Jag har ingen fart så kastar min kropp bakåt för att överraska min motståndare och känner direkt att han åker in i min rygg/axel för han var låg och ville åt pucken. Jag är helt säker på att mina armar befinner sig utmed min egen kropp och att det är motståndarbackens armar som far upp i tacklingsögonblicket. Tycker man ser det på videon som jag bifogar. Det är ingen kraft i tacklingen och Nässén spelar omedelbart efter och blir inte skadad.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Oliver Eklind gjort sig skyldig till en bestraffningsbar elbowing. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher inklusive den automatiska avstängningen som följer av ett match penalty. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Armbågstacklingen träffar i ansiktet
– Skaderisk
– Det är fråga om återfall (2019-11-29, ärendenr D-SIF-009499)

SITUATIONEN