Beslut: Filip Sveningsson stängs av sex matcher

7 mars 2022 16:20

Filip Sveningsson i MoDo stängs av sex matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot HV71.


BESLUT

Efter match mellan HV 71 och MoDo Hockey, HockeyAllsvenskan 2022-03-04, åläggs Filip Sveningsson, MoDo Hockey, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning från MoDo Hockeys sex (6) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 14 188 kronor. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Filip Sveningsson.

Anmälan: Med 10.28 kvar av andra perioden har HV:s nummer 4 Emil Andrae pucken i egen försvarszon och börjar driva pucken upp i banan. När han driver uppåt i banan kommer MoDos nummer 15 Filip Sveningsson och sätter in en tackling på Emil Andrae. Axelkåpan träffar Emil Andrae direkt i ansiktet som faller direkt till isen. Emil Andrae utgår från matchen. Filip Sveningsson anmäls för Illegal check to the head alternativt Charging.

Filip Sveningsson: Jag kommer från byte med hög fart och bedömer att HV71-spelaren (Emil A) tar upp pucken men att han inte har kontroll över den. Jag går fullt ut för att ta av honom pucken men han gör en riktningsförändring och instinktivt blir det att jag tacklar honom. Jag har hög fart samt att han är väldigt låg och jag hinner inte avbryta överhuvudtaget. Min avsikt är absolut inte att skada Emil då jag dessutom har spelat tillsammans med honom och min känsla är att det tar mot axel och sedan mot huvud. Jag är ledsen att smällen tar illa men har även kontaktat Emil efteråt där han bekräftar att han är okej och inte fått någon skada.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen och nämnden finner att det är utrett att Filip Sveningsson gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar illegal check to the head som ska leda till en avstängning som motsvara sex matcher. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Filip Sveningsson nu ådöms bestäms till MoDo Hockeys nästföljande sex matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen utdelas mot huvudet och är vårdslös och obehärskad. – Filip Sveningsson är tredje man in i situationen – Tacklingen medför stor skaderisk.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.