Beslut: Justin Crandall stängs av tre matcher

17 januari 2020 15:00

Björklövens Justin Crandall har blivit avstängd tre matcher för en "late hit" i matchen mot Södertälje.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och Södertälje SK, HockeyAllsvenskan, 2020-01-15, åläggs Justin Crandall, IF Björklöven, följande straff för late hit:

Avstängning fr.o.m. den 17 januari 2020 t.o.m. den 25 januari 2020. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

Böter om 5073 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Justin Crandall, ett yttrande från domarna Johan Nordlöf och Pierre Schilken, samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Händelsen som anmäls inträffade i den tredje perioden i matchen mellan lagen som spelades den 15 januari i A3 Arena i Umeå. SSK anser att Justin Crandall (#91 i Björklöven) vårdslöst och alldeles för sent tacklar Hugo Gustavsson (#87 i SSK). Tacklingen träffar Gustavsson på hakan. Hugo Gustavsson återvänder inte till spel mer i matchen och en hjärnskakning befaras. Det torde vara uppenbart för Crandall att Gustavsson inte ser och därmed inte kommer kunna skydda sig mot tacklingen. Crandall hade gott om tid för att bedöma situationen och avstå från att genomföra tacklingen. Att Crandall inte gör det visar på en kall inställning till konsekvenserna. Händelsen renderade en tvåminutersutvisning för "late hit". Definitionen av ”blind side” borde vara att spelaren inte ser tacklingen komma. Är definitionen ”blind side” endast om det är från sidan? Vår analys av videon är att Hugo har huvudet vänt bort från den riktning där Crandall kommer ifrån och därmed borde likställas med ”blind side”. Att Crandall har full koll på att Hugo inte ser honom och att han ändå fullföljer en sen tackling uppfyller åtminstone två av tre kriterier genom att vara både ”våldsam och vårdslös”. Obehärskad är den inte då Crandall har full koll på hur utsatt Hugo är så långt efter att han passat pucken och dessutom inte ser Crandall komma.

Justin Crandall: När jag ser tacklingen så här i efterhand så är den sen. Saker och ting händer väldigt fort på isen och jag köper att jag blir utvisad för förseelsen late hit. Jag hade inget uppsåt att skada och hoppas det gått bra för SSK-spelaren. Däremot tycker jag att anklagelsen att det skulle vara en Checking to the head är felaktig. Tacklingen sker framifrån (är inte våldsam eller obehärskad) och den tar i bröstet på SSK-spelare. Därför anser jag att det inte finns något skäl för en anmälan/extra bestraffning för Checking to the head utan bör bedömas enligt domarensbedömning på isen Johan Nordlöf och Pierre Schilken (domare): Efter att ha läst anmälan så delar jag Robert Anderssons uppfattning att tacklingen är sen, och att Justin Crandall kunde undvikit att genomföra tacklingen. Det är också anledningen till att Crandall utvisas under matchen, 2 minuter för Late hit. Min, och domarteamets, uppfattning är att kraften i tacklingen träffar Hugo Gustavsson huvudsakligen i övre delen av överkroppen, och kraften och rörelsen är inte riktad mot huvudet. Tacklingen kommer inte heller från ” blindside”. Situationen har också analyserats tillsammans med HockeyAllsvenskans domarchef Björn Wettergren, tillika regelansvarig för svensk ishockey som delar den bedömningen. Vi är då överens om att Late Hit är rätt benämning på förseelsen men har också diskuterat om 2 minuter är rätt strafflängd. Vår bedömning på isen, och även senare delas av Björn Wettergren är att Justin Crandalls handling inte är att bedöma som ”obehärskad” ” våldsam” eller ” vårdslös” enligt Spelregler för Ishockey 2019–2020 punkt 29.10, 29.14 och 29.15. Däremot ska den självklart bestraffas enligt regel 56, Late hit.

Disciplinnämnden: Disciplinnämnden gör bedömningen att det av filmsekvensen inte tillräckligt tydligt framgår om tacklingen träffade huvudet eller inte. Disciplinnämnden anser därför inte att Justin Crandall kan fällas till ansvar för checking to the head. Disciplinnämnden anser dock att tacklingen är mycket sen. Tacklingen blir därför våldsam då den utdelas på en spelare som inte haft någon anledning att förbereda sig på att bli tacklad. Tacklingen utsätter därigenom motspelaren för stor skaderisk. Mot denna bakgrund anser nämnden att Justin Crandall gjort sig skyldig till en bestraffningsbar late hit som bör föranleda en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

Tacklingen var mycket sen.
Tacklingen utdelades mot en spelare som befann sig i en försvarslös position.