Beslut: Raphaël Lavoie stängs av tre matcher

14 mars 2021 12:50

Väsbys Raphaël Lavoie stängs av tre matcher samt får böter för en "slewfoot" samt en "fightning" i matchen mot Almtuna.


BESLUT

Efter match mellan Väsby IK HK och Almtuna IS, HockeyAllsvenskan, 2021-03-12, åläggs Raphael Lavoie, Väsby IK HK, följande straff för slewfoot och fighting:

1 Avstängning från Väsby IF HK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 1 788 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av två anmälningar, två filmsekvenser samt två yttrande från Raphael Lavoie. Händelserna har lagts upp som två ärenden. Dessa har hanterats tillsammans och renderar ett gemensamt straff enligt ovan.

Anmälan 1: Kring 18.25 in i tredje perioden uppstår en situation vid mittlinjen där Väsbys #13 Raphael Lavoie fäller en Almtunaspelare till isen. Händelsen sker långt från spelet och bedöms som en Slew-footing då Lavoie bedöms använda ben och arm och Almtunaspelaren faller till isen på ett våldsamt och okontrollerat sätt.

Raphael Lavoie om anmälan 1: My left leg never sweaps him from behind. A slewfoot happens when a player is coming from behind an opposing skater and trips the player unexpectedly by dragging the skate so the victim falls to the ice. If you look at my left leg, it is turning with my body as I am trying to push him away because he is holding onto me as you can see on the clip. I do not have a motion to make him fall with my foot and then it’s by definition not a slew foot.

Anmälan 2: 59.41 in i matchen utbryter en mindre skärmytsling mellan Väsbys #13 Raphael Lavoie och Almtunas #53 Victor Andersson. Spelarna utvisas och när Andersson är på väg upp mot utvisningsbåset ger sig Väsbys #41 Colin Smith in i bråket och fångar in Andersson. I detta skede kommer Lavoie åter in i bråket med fart och slår ett slag mot Anderssons huvud. Slaget bedöms som våldsamt och med skaderisk.

Raphael Lavoie om anmälan 2: The puck leaves the zone and the opposing player punches me in the face and then proceeds to grab my visor and shake it. The referees stopped the play to give him a penalty. I didn’t retaliate at the moment because I thought we were getting a powerplay, but since I got a penalty as well, I got mad and went back to punch him like he punched me. I did not aim for his head, I hit him in the higher chest with both hands, but since his helmet strap was off his helmet unfortunately came off as well when i punched him.

Disciplinnämnden: De båda anmälningarna vinner stöd av respektive filmsekvens. Det är utrett att Raphael Lavoie i den första händelsen använt både ben och överkropp för att svepa motspelaren bakåt med resultat i att spelaren for våldsamt baklänges i isen. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till avstängning. I den andra händelsen återvänder Raphael Lavoie och ger sig med kraft in i en dispyt som pågår mellan två andra spelare och utdelar slag mot motspelarens huvud/överkropp. Skeendet bedöms som våldsamt. Att Raphael Lavoie på ett våldsamt sätt angriper motståndaren tillsammans med det förhållandet att han kommer in i händelsen som tredje man gör att förseelsen är bestraffningsbart och bör leda till avstängning.

Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Raphael Lavoied nu ådöms bestäms till Väsbys nästföljande tre matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Slewfooting innebär relativ hög skaderisk.
– Raphael Lavoie kommer in som tredje man i fighting-situationen. Även denna förseelse medför skaderisk.
– Det är fråga om återfall, se ärende nr D-SIF-011748 den 18 januari 2021, D-SIF-011778 den 7 februari 2021, samt D-SIF-011824 den 21 februari 2021. Då tidigare bestraffningar emellertid har rört illegal equipment får de anses vara av en helt annan kategori än nu aktuella händelser. Nämnden, har därför, vid straffmätningen, lagt liten vikt vid att det rör sig om återfall.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 47 och 52.