Beslut: Steven Seigo stängs av två matcher

20 november 2021 21:15

Steven Seigo i Mora stängs av två matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, Hockey Allsvenskan den 19 november 2021 åläggs Steven Seigo, Mora IK, följande straff för charging:

1 Avstängning fr.o.m. den 20 november 2021 t.o.m. den 27 november 2021. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 10 375 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara två matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Steven Seigo samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: Steven Seigo anmäls för Illegal Check to The Head alternativt Charging. Efter 13.06 i tredje perioden spelar BIK Karlskogas nr 17 David Lindquist pucken ut zon när han får en tackling av nr 49 i Mora, Steven Seigo som tar i huvudet. Seigo har i tacklingen kraften riktad uppåt och lyfter med skridskorna från isen.

Steven Seigo har uppgett följande. During the play I was down on an aggressive pinch waiting to see if the puck would be rimmed around or passed to the opposing player, the puck was passed so I skated to check the opponent. I arrived the same time as he was reaching for the puck, I tucked my shoulder and tackle him on the shoulder/chest.

Disciplinnämnden gör följande bedömning Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Steven Seigo gjort sig skyldig till charging. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara två matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Tacklingen sker med en uppåtgående rörelse där skridskorna lättar från isen – Stor skaderisk – Disciplinnämnden har tagit hänsyn att det är fråga om återfall. Den 12 november 2021 fälldes Steve Seigo till ansvar för physical abuse of officials, se ärende D-SIF-012759. Med hänsyn till straffvärdet i den förra händelsen har återfallet fått liten betydelse.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 42.