Beslut: Henrik Björklund får böter

1 april 2022 15:30

Henrik Björklund i Karlskoga får böter för en "diving" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2022-03-29, åläggs Henrik Björklund, BIK Karlskoga, följande straff för diving.

Böter om 5000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Henrik Björklund samt en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: När matchklockan står på 13:38 i period 2 får BIK Karlskogas nummer 14 Henrik Björklund en CrossChecking i bröstet. Björklund slänger med huvudet bakåt och faller. Björklund får med sig en utvisning i denna situation. Henrik Björklund anmäls för Diving

Henrik Björklund: Moraspelaren åker mot mig och när jag märker att han ska crosschecka mig ryggar jag tillbaka med huvudet i reflex och tappar balansen när han sätter crosscheckingen i bröstet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen framgår att Henrik Björklund kraftigt förstärker effekten av den crosschecking han träffades av. Nämnden finner därför att det är utrett att han har gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 64.