2020-11-27 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga

Hockeyallsvenskan2020-11-273 min 22 sek

2020-11-27 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga