2023-02-03 Karlskoga - MoDo 3-2 (OT)

Hockeyallsvenskan2023-02-033 min 14 sek

2023-02-03 Karlskoga - MoDo 3-2 (OT)