2023-02-11 AIK - Karlskoga 3-6

Hockeyallsvenskan2023-02-113 min 7 sek

2023-02-11 AIK - Karlskoga 3-6