2020-10-14 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga

Hockeyallsvenskan2020-10-141 min 39 sek

2020-10-14 Segerintervju: Karl Helmersson, Karlskoga