Visselblåsarna

Svensk hockey är för bra för att försvinna. Eller? Trots att Sverige år efter år placerar sig i toppen av världsrankingen finns det en sak som hotar positionen framöver: domarbristen. Allt fler domare väljer att sluta på grund av hot och hat. Något som riskerar att leda till lägre konkurrens, först i lägre divisioner och sedan i högre. På sikt kan det påverka landets status som hockeynation och skada kvaliteten på svensk hockey.

Som hockeyälskare har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra att det sker. Vi behöver förbättra domares arbetssituation runt om i landet. Och vi måste börja nu.

Varje klubbs stöd gör skillnad.

Visselblåsarnas Respektmanifest

Att älska hockey innebär att värna om och respektera domaryrket. Som en del av vår kampanj, Visselblåsarna, har vi på Hockeyallsvenskan tagit fram Visselblåsarnas respektmanifest: ett dokument i vilket vi samlat önskade värderingar, regler och principer som bör vägleda spelares beteende mot domare.

Genom att låta er lagkapten signera manifestet förbinder sig er klubb att agera enligt dokumentets förhållningsregler – och därmed att säkra svensk hockeys framtid.

Baksidan med att vara hockeydomare idag är väl i grund och botten oförståelse för hur det är att vara domare och de beslut vi tar.

Ladda ned Respektmanifestet och signera här

Artefakterna

Artefakterna

Kan du föreställa dig en framtid utan hockey? Det kan vara vår verklighet om vi inte tar itu med det hot och hat som riktas mot domare. För att uppmärksamma detta har vi valt att placera tre ikoniska hockeyföremål i glasmontrar i anslutning till en arena: en visselpipa som verktyg för att upprätthålla spelets regler, en hjälm som skyddar och möjliggör fokus i spelets hetta, och en domartröja som står som en symbol för auktoritet och rättvisa på isen. Idag är dessa föremål hjärtat i den svenska hockeykulturen – imorgon riskerar de att bli museumpjäser i en sport som försvunnit.

Läs mer om de tre artefakterna här.

Det man kan göra för att sprida kunskap i frågan är att utbilda i ung ålder, både spelare och ledare, att de kanske får gå en utbildning och prova på att döma och förstå vår roll och vad det innebär.

Citaten på sidan kommer från domarna Mattias Enroth och Carl von Sivers.