Beslut: Axel Ottosson stängs av tre matcher

11 januari 2021 15:00

Björklövens Axel Ottosson stängs av tre matcher för en "elbowing" i matchen mot Mora.


BESLUT

Efter match mellan IF Björklöven och Mora IK, HockeyAllsvenskan, 2021-01-09, åläggs Axel Ottosson, IF Björklöven, med upphävande av avstängningen under utredningen, följande straff för elbowing:

1 Avstängning från IF Björklövens nästföljande tre (3) matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 5 645 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Axel Ottosson samt en filmsekvens.

Anmälan: 13:32 in i första perioden tar Moras nummer 71 Isak Pantzare upp pucken från egen zon och spelar den längs med långsargen, i samband med att han slår bort pucken fullföljer Björklövens spelare nummer 18 Axel Ottosson en tackling mot Isak. Axels högra armbåge träffar Isak. Isak kliver av matchen skadad efter tacklingen. Tacklingen bedöms som våldsam och obehärskad.

Axel Ottosson har uppgett följande. Jag kommer uppifrån planen och har för avsikt att tackla Mora-spelaren för att vinna pucken. När Mora-spelaren gör en paus-fint och spelar upp pucken så bromsar jag och avbryter tacklingen. När tacklingen avbryts så tappar jag även balansen vilket jag försöker korrigera med min högra hand (i samband med vändningen), vilket medför att min högra handske träffar olyckligtvis Mora-spelaren i ansiktet. Domarens händelsebeskrivning är i detta fall helt felaktig. Detta är ingen tackling och min armbåge träffar inte Mora-spelaren överhuvudtaget.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Axel Ottosson gjort sig skyldig till en elbowing som är bestraffningsbar. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Axel Ottosson nu ådöms bestäms till IF Björklövens nästföljande tre matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Beslutet innebär att det separata beslut om avstängning under utredning som fattades den 10 januari 2021 inte längre gäller.

Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:
– Det är fråga om en tackling som utdelas mot huvudet
– Skaderisk

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.