Beslut: Filip Windlert stängs av tre matcher

15 mars 2022 15:10

Filip Windlert i AIK stängs av tre matcher för en "illegal check to the head" i matchen mot Tingsryd.


BESLUT

Efter match mellan AIK och Tingsryds AIF, HockeyAllsvenskan 2022-03-13, åläggs Filip Windlert, AIK, följande straff för illegal check to the head:

1 Avstängning från AIK:s tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Filip Windlert.

Anmälan: Med drygt tre minuter kvar av tredje perioden ska Tingsryd nr 26 Tallberg rensa ut pucken ur zonen i toppen av skottsektorn. I samband med detta kommer AIK nr 7 Filip Windlert snett från sidan och sätter in en hård tackling på Tallberg. Windlert driver igenom Tallberg med tacklingen som med en uppåtgående rörelse träffar med axelkåpan direkt i huvudet på Tallberg som faller till isen. Förseelsen är skaderiskerande. Filip Windlert anmäls för Illegal Check to the Head. Alternativ förseelse är Charging

Filip Windlert: Deras spelare vinner pucken varpå jag bestämmer mig för att kliva fram och stötbryta mot pucken. Eftersom jag och deras spelare är på väg rakt emot varandra gör jag mig redo för en närkontakt. Detta gör jag genom att ta in armen in till kroppen samt att spänna upp mig för att kunna ta emot samt sätta in en tackling. Min fart in i situationen är väldigt låg och jag gör ingen ansträngning för att träffa deras spelare i huvudet.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Mot denna bakgrund finner nämnden att Filip Windlert gjorts sig skyldig till en bestraffningsbar checking to the head som ska leda till en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till AIK:s tre nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Vid straffmätningen har nämnden sammantaget särskilt beaktat följande nyckelfaktor:

– Tacklingen träffade huvudet och medförde skaderisk.
– Tacklingen var oaktsam.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 48.