Beslut: Alexander Hellström stängs av tre matcher

20 april 2021 14:00

Björklövens Alexander Hellström stängs av tre matcher efter en "checking to the head" i matchen mot Timrå.


BESLUT

Efter match mellan Timrå IK och IF Björklöven, slutspel HockeyAllsvenskan, 2021-04-19, åläggs Alexander Hellström, IF Björklöven, följande straff för checking to the head:

1 Avstängning från IF Björklövens tre (3) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 6 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, en filmsekvens samt ett yttrande från Alexander Hellström.

Anmälan: När 4.44 gått av den tredje perioden sätter nr 7 i Björklöven, Alexander Hellström, in en tackling på Timrås nr 13, Hugo Reinhardt. Hellström lättar från isen i tacklingsögonblicket och träffar Reinhardt i huvudet med axelkåpan. Efteranmälan sker enligt regel checking to the head alternativt charging.

Alexander Hellström: Jag går in i situationen med kroppen för att vinna pucken. Jag sänker axeln/armbågen och har ingen uppåtgående rörelse. Timråspelaren kommer in lågt i situationen och har också ett ansvar. Den initiala kontakten är i bröstet men iom tacklingsmottagarens låga position blir kontakten värre än vad den hade behövt bli. Jag anser att anmälan lämnas utan bifall.

Disciplinnämnden: Anmälan vinner stöd av filmsekvensen. Det är utrett att Alexander Hellström tacklade motspelaren på ett sätt där huvuddelen av kraften träffade huvudet. Disciplinnämnden instämmer i att motspelaren i och för sig kunde ha gjort mer för att skydda sig själv och har ett visst ansvar (Vilket beaktas i straffmätningen). Samtidigt går Alexander Hellström in med kraft och har en uppåtgående rörelse som förstärker tacklingens effekt mot huvudet. Mot denna bakgrund finner nämnden att Alexander Hellström gjort sig skyldig till en bestraffningsbar checking to the head som ska föranleda avstängning. Coronapandemin innebär att det finns relativt stor risk för att matcher flyttas. Det finns därför, i serier på elitnivå, skäl att bestämma avstängningar till ett visst antal matcher istället för till viss tid (se RF stadgar 14 kap 6 § sjätte stycket p b). Den avstängning som Alexander Hellström nu ådöms bestäms till Björklövens nästföljande tre matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

Tacklingen träffade huvudet.

Alexander Hellströms uppåtgående rörelse förstärkte tacklingens effekt mot huvudet.

Huvudet trycks mot plexiglaset.

Motspelaren kunde ha gjort mer för att skydda sig (förmildrande).

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar och Regel 44