Överenskommelse om spelarlån

26 mars 2018 14:30

De HockeyAllsvenska klubbarna har sinsemellan enats om att maximera antalet lån från SHL-klubb till HockeyAllsvensk klubb.


HockeyAllsvenska klubbar är begränsade till maximalt tre lån från SHL, en målvakt och två utespelare.

För målvakterna gäller att en och samma SHL-målvakt kan lånas in vid maximalt två tillfällen under säsongen.
Exempel: en och samma SHL-målvakt kan vara i en HockeyAllsvensk klubb vid två tillfällen under säsongen, till exempel tio matcher i oktober och fem matcher i januari.

För utespelarna gäller att maximalt två SHL-utespelare kan lånas in vid två tillfällen under säsongen.
Scenario 1: Spelare 1 och spelare 2 kan vara i en HockeyAllsvensk klubb vid varsitt tillfälle under säsongen.
Scenario 2: Spelare 1 kan vara i en HockeyAllsvensk klubb vid två tillfällen under en säsong, till exempel tio matcher i oktober och fem matcher i januari.

Undantag från ovanstående gäller om någon HockeyAllsvensk klubb vid ett och samma tillfälle får mer än en spelare uttagen till landslagsspel. Under sådana omständigheter äger klubben möjlighet att låna in ersättningsspelare från SHL-klubb som ersätter klubbens landslagsspelare nummer två och uppåt. Detta betyder att om den HockeyAllsvenska klubben endast fått en spelare uttagen till landslagsuppdrag kan denna inte ersättas av spelarlån från SHL-klubb, men om klubben fått två eller fler spelare uttagna till landslagsuppdrag kan dessa ersättas med lån utöver vad som beskrivs ovan. Inlånade spelare från SHL-klubbar ska återgå till sin SHL-klubb när den HockeyAllsvenska klubbens spelare är åter från landslagsuppdrag.

Bakgrunden till denna överenskommelse är bland annat att;

– De HockeyAllsvenska klubbarna vill bygga egna spelarprofiler som stannar i HockeyAllsvenskan under lång tid.

– Inlånade spelare från SHL-klubbar bygger inte samma attraktivitet som egna spelarprodukter och såväl sponsorer som supportrar uppskattar egna spelarprodukter.

– De HockeyAllsvenska klubbarna vill inte uppfattas som farmarklubbar till SHL.

– Spelare från SHL-klubbar som inte är ordinarie SHL-spelare bör tillhöra och utvecklas i en HockeyAllsvensk klubb till dess att de är mogna för spel i en SHL-klubb.

– Spelare i HockeyAllsvenskan ska tillhöra och utvecklas i de HockeyAllsvenska klubbarna.

– Spelarnas kontrakt med SHL-klubbar riskerar under de nya ekonomiska förutsättningarna att driva upp spelarlönerna även hos de HockeyAllsvenska klubbarna.

– Inlånade spelare från SHL-klubbar genererar ingen utbildningsersättning till den HockeyAllsvenska klubben.

– Inlånade spelare från SHL-klubbar genererar ingen NHL-ersättning till den HockeyAllsvenska klubben.

Mer information:
Stephan Guiance
[email protected]
mobilnr: 070-5951373