Beslut: Sam Vigneault stängs av två matcher

14 januari 2022 14:20

Sam Vigneault i MoDo stängs av två matcher för en "fighting" i matchen mot Kristianstad.


BESLUT

Efter match penalty i match mellan Kristianstads IK - MoDo Hockey, HockeyAllsvenskan den 12 januari 2022 åläggs Sam Vigneault MoDo Hockey, följande straff för Fighting:

1 Avstängning från MoDos två (2) nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan.

2 Böter om 6 563 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och ett yttrande från Sam Vigneault.

Anmälan: Efter ca 07:55 spelat i andra perioden i matchen mellan Kristianstad IK – MoDo så sker en närkamp bakom mål mellan Rickard Olsén #90 i KIK och Sam Vigneault #25 i MoDo. Jag bedömer närkampen som en kampsituation men ser att Sam blir otroligt frustrerad av den och åker fram och utdelar en kraftfull ”högersving” i sidan av huvudet på Olsén. Jag bedömer det att Olsén är ganska låg och på väg upp i normal position men är också ovetandes att Sam utdelar slaget och därmed utsätter Olsén för en skaderisk. Därav att vi tar MP för fighting då slaget är ett så kallat ”sucker punch” enligt regel 46.15.

Sam Vigneault har uppgett följande. I got hit in the back with a bad hit. I got up and I pushed #90 with an open hand on the back side of his neck (like a face wash in front of the net) It was for sure not a punch or a hit, it was like I said a push to get him away from me because he blocked my way to get out of the zone. We where on a Power Play so I had no intention to put my team in that situation and would not do a cheap move like that (Sucker punch) to a player.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Genom domarens uppgifter, som nämnden inte finner skäl att ifrågasätta, är det utrett att Sam Vigneault gjort sig skyldig till ett slag mot motspelaren Olsén, som inte varit beredd på konfrontationen. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Det finns för närvarande i serier på elitnivå, som exempelvis HockeyAllsvenskan, med anledning av att matchdatum ofta ändras pga coronapandemin skäl att - i stället för att låta avstängningsbeslutet omfatta vissa bestämda datum - låta begränsa avstängningen till ett visst antal tävlingstillfällen, dvs. matcher, i aktuell serie (se RF stadgar 15 kap. 6 § sjätte stycket p b). Avstängningens längd bestäms till MoDos två nästföljande matcher i HockeyAllsvenskan. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om slag mot huvudet på en oförberedd motspelare
– Skaderisk
– Det rör sig om återfall (se disciplinnämndens beslut den 10 oktober 2021 i ärende D-SIF-012191)

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 46.