Beslut: Nicklas Heinerö stängs av tre matcher

29 november 2022 15:30

Nicklas Heinerö i Mora stängs av tre matcher för otillbörligt uppträdande mot funktionär i matchen mot Karlskoga.


BESLUT

Efter match mellan Mora IK - BIK Karlskoga, HockeyAllsvenskan den 26 november 2022 åläggs Nicklas Heinerö, Mora IK, följande straff för otillbörligt uppträdande mot funktionär:

1 Avstängning fr.o.m. 27 november 2022 t.o.m. 7 december 2022. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.

2 Böter om 7 250 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.

Avstängningen bedöms motsvara 3 matcher.

SKÄL

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan från matchdomaren Peter Nortman, ett yttrande från Nicklas Heinerö samt filmsekvenser från händelsen.

Anmälan: Jag kommer backande bakom målet för att undvika att vara i vägen för pucken. Jag tittar snabbt bakåt och ser att det enbart kommer en röd spelare (Heinerö) lite längre bort mot sarghörnet och att han bör hinna uppfatta att jag är där, då hela situationen går tämligen långsamt. Jag fortsätter i samma rörelseriktning och gör mig inte större i sidled på något sätt. Plötsligt känner jag hur min vänstra skridsko sveps undan genom kontakt med Heinerö och jag faller handlöst bakåt och slår bakhuvudet hårt i isen. Jag dömer vidare, men känner mig alltmer yr och tvingas i periodpaus kliva av matchen med befarad hjärnskakning. Förseelsen anmäls enligt regel 40.

Nicklas Heinerö har uppgett följande. Vid 8:08 i första perioden i en forecheck-situation så kommer jag från min position som F3 för att vinna pucken av Karlskogas spelare, då min uppgift i de här situationerna är att stänga sargen så att Karlskogas back inte kan spela den förbi mig till deras avlastning så tar jag den vinkeln som jag är coachad att göra. Jag uppfattar inte att domaren helt plötsligt är mitt inne i spelet och jag hinner inte svänga undan. Det blir kontakt skridsko mot skridsko och domaren faller olyckligt. Jag har verkligen inget uppsåt att komma i kontakt med domaren, jag har aldrig under min karriär blivit anmäld tidigare och jag har ett rykte om mig som en ärlig ishockeyspelare. Jag gick in till Petter Norman efter matchen för att be om ursäkt för en olycklig situation som jag upplevde att han godtog och förstod att det inte fanns något uppsåt till kontakt från min sida. Hela den här situationen och anmälan känns väldigt olycklig.

Anmälande domare har genmält: Jag har förståelse för att man som spelare i första hand fokuserar på att nå pucken eller att stänga en yta. Däremot måste det ankomma på alla deltagare att också se sig för. Den som närmar sig en annan person bakifrån måste också ansvara för att det inte uppstår en kollision. Man kan diskutera såväl uppsåt, likgiltighetsuppsåt, vårdslöshet eller slarv men till syvende och sist handlar detta om att endast en av oss inblandade hade chans att se den andra och undvika det inträffade.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Av filmsekvensen framgår att domaren rört sig längs sargen på sedvanligt sätt i den uppkomna spelsituationen utan att förändra sin åkriktning och att Nicklas Heinerö haft god tid att upptäcka domaren och möjlighet att undvika en kollision med denne. Nicklas Heinerö har härigenom, i vart fall, visat på en uppenbar likgiltighet inför uppkomsten av den fysiska kontakten med domaren som blivit en följd av hans agerande. Domarens okränkbara ställning är en grundläggande förutsättning inom all idrott. Allt våld eller otillbörlig kroppskontakt mot domare ska bestraffas. I förevarande fall är det främst det sätt på vilket domarens ställning har kränkts som ger gärningen ett straffvärde. Att som domare under match bli påkörd på det sätt nämnden funnit utrett är helt oacceptabelt och har ett i grunden högt straffvärde, som dock kan tillåtas variera utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt disciplinnämnden är omständigheterna i detta fall sådana att avstängningens längd ska bestämmas till tre matcher. Nicklas Heinerö ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 40.